Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Den här gången har vi fler frågor om distansmiljön, eftersom de flesta nu studerar på distans på grund av Covid19-pandemin. Vi hoppas att du vill vara med och svara, så att vi får veta vad studenterna vill förbättra.

Några saker som framkom förra gången vi gjorde Studentbarometer, våren 2019:

Bild över resultat från Studentbarometern 2019

De flesta svarande var mycket nöjda med biblioteket och med Servicecenter, och med studiemiljön totalt sett. Några områden med större missnöje var brist på parkeringsplatser, att det inte gick att boka grupprum och att det rent allmänt är trångt när  alla studenter är på campus.

Högskolan har sedan dess inlett ett stort campusutvecklingsprojekt tillsammans med Trollhättans stad och Studentkåren. Det är ett långsiktigt arbete, men redan nu går det till exempel att boka grupprum. Andra saker som förbättrats efter Studentbarometern 2019 är mikrovågsugnarna i studenternas pentryn, information om Studenthälsan och information om vart man vänder sig om man upplever att man blivit utsatt för diskriminering och trakasserier.

Senast uppdaterad av Kommunikation och Internationella relationer