Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

- Högskolan Väst och institutionen välkomnar den grundliga granskning som UKÄ har gjort och ser mycket allvarligt på kritiken för aktuell uppdragsutbildning, säger prorektor Jan Theliander i en kommentar.

Kritiken avser flera punkter som rör kvalitetssäkring, lärarresurser, examinationer och studietider. Bland annat får högskolan kritik för att i mycket begränsad omfattning ha använt egen personal i undervisningen samt att myndighetsutövande uppgifter såsom hantering av betygsärenden görs av externa lärare som inte är anställda på högskolan.

Åtgärdsplan arbetas fram
Högskolan arbetar just nu med att skyndsamt upprätta en åtgärdsplan för de brister som UKÄ har pekat på för pågående utbildningar inom ramen för FEI-samarbetet. Den kritik som UKÄ framför avser uppdragsutbildningen och inte Mäklarekonomprogrammet eller annan uppdragsverksamhet som högskolan bedriver.

- Det är viktigt att framhålla att kritiken från UKÄ inte avser FEI som organisation, kvaliteten på utbildningen eller personalens kompetens utan det gäller dess organisering i extern regi. FEI är en betrodd organisation och ett samarbete kan mycket väl föreligga i framtiden förutsatt att det sker på ett korrekt sätt enligt gällande förordningar, säger Thomas Winman, ansvarig prefekt på Institutionen för ekonomi och IT som ansvarar för den aktuella uppdragsutbildningen.

UKÄ meddelar också att man kommer att vilja följa upp ärendet och eventuellt utvärdera kvaliteten i uppdragsutbildningen och det reguljära ”vanliga” Mäklarekonomprogrammet, i särskild ordning.

- Det är i så fall inget vi har något emot. Vi anser att vi har en väldigt god kvalitet på Mäklarekonomprogrammet och all undervisning och myndighetsutövning sker av anställd personal med mycket hög kompetens, säger Thomas Winman.

Viktig form för livslångt lärande
Högskolan Väst bedriver sedan lång tid många typer av uppdragsutbildningar tillsammans med och för ett stort antal externa samarbetspartners.

- Det är en viktig och nödvändig del av vårt uppdrag att bidra till det livslånga lärandet i samhället. Det kommer vi att fortsätta med. Dock kommer vi vara noga med att genomföra undervisning och myndighetsutövande i egen regi och med egen personal, säger Jan Theliander.

Vad är uppdragsutbildning?

Kontakt: Jan Theliander, prorektor, Högskolan Väst, jan.theliander@hv.se , 0733-97 50 86

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen