Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen är upplagd utifrån ett processinriktat arbetssätt med tonvikt på textgranskning och praktiska skrivövningar inom främst akademiska genrer. Kursens fokus ligger på praktiska skrivövningar, grundläggande språkliga normer, dispositionsövningar, skapande av korrekta meningar och samband i text, kritisk granskning av texter, arbete med olika texttyper som referat och rapport, källkritik, samt övningar i att använda ordböcker och andra språkliga hjälpmedel.

Kursstart: 18 september

Kursansvarig: Joel Olofsson

Kurskod: GSA102

Senast uppdaterad