Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vanan att skjuta upp saker till sista minuten, eller att inte få dem gjorda i tid alls, kan bero på flera saker. Prestationsångest, perfektionism och bristande motivation är bara några av dem. Den här gruppen syftar till att hjälpa dig bryta ditt prokrastineringsbeteende. Detta gör vi genom att skapa en yttre kontroll, dela upp studiearbetet i delmål och belöna goda studievanor.

Modellen vi utgår ifrån är hämtad från universitetet i Leiden i Holland där den använts i många år med goda resultat. Modellen bygger på att gruppens deltagare är med och ansvarar för varandras framsteg. Det är alltså en grupp för studiestöd och inte gruppterapi.

Gruppledare är Sofia Bramfors (studiehandledare) och Annette Ryckenberg (kurator).

Information om tider samt anmälan

Gruppen består av ca 12–16 deltagare. Vi träffas på högskolan måndagar kl. 15:15- 16:15 med start 23 januari. Obligatoriskt med anmälan.

Vi har löpande intag under terminen. Om du inte får en plats i gruppen direkt, hamnar du i kö och får ett meddelande så snart det blir en plats ledig.

Klicka här för att anmäla dig

Inför första tillfället ska du

 • Noga läsa igenom information och regler nedan.
 • Titta på följande film om prokrastinering från Mälardalens högskola.
 • Ta med penna och anteckningsblock som du kan använda som loggbok.
 • Stänga av mobil och dator om du har dem med dig.

Upplägg

Varje träff är upplagd på samma sätt och innehåller följande tre moment:

 1. Arbete i par
  Den första delen består av två rundor där ni arbetar i par. I den första rundan är du ”coach”. Här pratar du med en medstudent om hens delmål. I den andra rundan jobbar du med en annan student och då är hen din coach och ni pratar om dina delmål. I varje runda tas följande frågor upp av coachen:
  - Hur gick det med delmålen från förra veckan?
  - Vilka delmål ska sättas upp för nästa vecka?
  - När ska coachen ringa/träffa sin medstudent under den kommande veckan för att följa upp delmålen?

 2. Stormöte
  Efter de två rundorna i par följer ett stormöte. Här går vi igenom alla deltagares delmål från föregående vecka och skriver in i en personlig översikt hur det gått. I översikten antecknas bland annat om du är närvarande, har kommit i tid samt om du ringt din medstudent. Du får ett plus (+) för det du klarat av och ett minus (-) för det som inte fungerat. Därefter presenterar varje deltagare sina nya delmål för den kommande veckan. Vid behov hjälps vi åt att precisera uppgiften.

 3. Diskussion (frivillig del)
  Den sista delen ägnas åt att diskutera utifrån olika teman som exempelvis studieplanering, effektiva inlärningsmetoder, tentaångest och så vidare. Man får också gärna dela med sig av egna tips och erfarenheter. Om nya deltagare tillkommit passar det bra att lära känna varandra då.

Regler och villkor

För att gruppen ska fungera bra och du ska nå målet med prokrastineringsgruppen behövs bestämda regler och villkor:

 • Du gör alltid dina delmål
 • Du kommer på alla träffar. Frånvaro är bara tillåten med ett giltigt skäl (t. ex sjukdom, tenta eller obligatoriska moment i studierna).
 • Frånvaro ska alltid anmälas före träffen till slutaskjutaupp@hv.se.
 • Vid frånvaro ska du mejla nya delmål för kommande vecka till slutaskjutaupp@hv.se. I mejlet berättar du också hur det gått med veckans delmål och om du ringt din medstudent som avtalat.
 • Du kommer alltid i tid då upplägget inte ger utrymme för sen ankomst. Vi börjar prick 15:15!
 • Du stänger av och lägger undan mobilen innan träffen börjar. (Mobilen kan få användas för att stämma av sitt schema och lägga in tid för samtal i kalendern, inget annat.)
 • Du ringer/träffar din medstudent den tid ni avtalat.
 • Du är respektfull mot de övriga deltagarna i gruppen vilket exempelvis innebär att det som sägs inom gruppen stannar inom gruppen.

För att arbetssättet ska ge effekt rekommenderar vi att du deltar i gruppen i minst tio veckor. Du får som längst delta ett halvår i sträck. Sedan gäller det att kunna studera på egen hand, utan stöd från gruppen. Märker du att det inte fungerar, kan du anmäla dig på nytt när fem veckor gått.

Om du bryter mot reglerna

Om du missar att följa någon regel får du ett minus (-) i din personliga översikt. När du har totalt två minus är det s.k. ”skarpt läge”. Därefter måste du ha plus (+) på allt tre veckor i rad. Får du ytterligare ett minus när du är i skarpt läge måste du lämna gruppen. Om du däremot klarar av allt under tre veckor, alltså bara får plus, nollställs räkningen. Har du fått lämna gruppen är du välkommen att anmäla dig igen efter fem veckor.

Kontakt och frågor

Vid ytterligare frågor, mejla till slutaskjutaupp@hv.se.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen