Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.


Vid en händelse av att du har klagomål på frågor som rör dina studier (exempelvis examination, rättningsförfarande eller andra frågor som kan relateras till en kurs) ska du i första hand kontakta berörd lärare. I andra hand kontakta kursansvarig lärare, alternativt avdelningschef. Vid osäkerhet kontakta Servicecenter.

En alternativ väg att framföra klagomål är att ta en kontakt med Studentkåren vid Högskolan Väst. Studentkåren företräder alla studenter, såväl medlemmar som icke medlemmar.

RUTINER VID DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

 

Senast uppdaterad