Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

ANPASSNING VID SALSTENTAMEN

För anpassning vid salstentamen är det du som student som ansvarar för att inför varje salsskrivning själv anmäla det stöd du har fått rekommenderat och önskar att få.

Anmälan ska göras senast 10 dagar före tentamenstillfället till tentamensanpassning@hv.se och innehålla följande information:

  • Namn
  • Kurs och kurskod
  • Tid och datum för tentamen
  • Vilken typ av anpassning du ska ha på den aktuella tentamen

 OBS! Anmälan till salsskrivningen måste också göras via Ladok.

 Exempel på anpassningar vid salstentamen:

  • Att sitta i mindre sal
  • Att få möjlighet till extra skrivtid
  • Att få möjlighet att skriva och/eller lyssna på dator

Anteckningsstöd

Om du upplever att det är svårt att lyssna på föreläsningar och samtidigt skriva anteckningar kan en medstudent vara till hjälp och anteckna åt dig. Medstudenten får ersättning för merarbetet att skriva rent, kopiera och maila anteckningarna. 

Intresserad av att bli anteckningsstöd? Läs mer om uppdraget här!

MENTOR

Om du på grund av din funktionsnedsättning har svårt att strukturera och planera dina studier kan du få stöd av en mentor. Mentorn är en student som har läst några terminer på sin utbildning, men det finns inga krav på att mentorn läser samma program som du. 

Intresserad av att blir mentor? Läs mer om uppdraget här!

Föreläsningsmaterial

Du som student kan själv fråga läraren om du kan få ta del av powerpoint-presentationer eller eventuella föreläsningsanteckningar att använda som inläsningsmaterial.

BEHOV AV TALBÖCKER?

Har du behov av talböcker förmedlar samordnaren kontakt med biblioteket. Biblioteket registrerar dig för egen nedladdning. För att läsa och lyssna på talböcker kan du använda dig av dator, läsplatta eller mobil. Läs mer på bibliotekets webbsida.

TALSYNTES PÅ BIBLIOTEKET

På alla datorer i biblioteket finns programmet TorTalk som är en talsyntes. En talsyntes använder du dig av för att läsa all text på skärmen. Det fungerar t.ex. för alla e-böcker, låsta pdf-filer och text på inscannade bilder. 

Läs mer på www.tortalk.se

Resursrum

På högskolan finns det ett resursrum i biblioteket. Du kontaktar någon samordnare för att få tillgång till resursrummet. De programvaror som finns är WordRead plus 2007 & Scan2Text med svensk och engelsk talsyntes, Stava Rex, SpellRight, Saida, Svenska Akademins ordlista (SAOL), Wordpoint 2 (från engelska till svenska), läsprogram för Daisy. Om programvaran inte fungerar så anmäler du det till servicecenter@hv.se

Läs mer om hur det är att studera med dyslexi!

Kontakt


Senast uppdaterad av Anna Glemme