Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

ANPASSNING VID SALSTENTAMEN

Vid anpassning av salstentamen är det du som student som ansvarar för att inför varje salsskrivning själv ansöka om det stöd du har fått beviljat och önskar att få.

Anmälan ska göras senast 10 dagar före tentamenstillfället till tentamensanpassning@hv.se och innehålla följande information:

  • Namn
  • Kurs och kurskod
  • Tid och datum för tentamen
  • Vilken typ av anpassning du ska ha på den aktuella tentamen

 OBS! Anmälan till salsskrivningen måste också göras via Ladok.

 Exempel på anpassningar vid salstentamen:

  • Att sitta i mindre sal
  • Att få möjlighet till extra skrivtid
  • Att få möjlighet att skriva och/eller lyssna på dator

Anteckningsstöd

Om du på grund av din funktionsnedsättning har svårt eller inte själv kan anteckna under föreläsningar kan en kurskamrat vara anteckningsstöd. Kurskamraten som tar anteckningar får ersättning för uppdraget.  

Intresserad av att vara anteckningsstöd? Läs mer om uppdraget här!

Föreläsningsmaterial

Som komplement/alternativ kan du som student själv fråga läraren om du kan få ta del av powerpoint-presentationer eller eventuella föreläsningsanteckningar inför föreläsningarna.

Mentor

Om du på grund av din funktionsnedsättning har svårt att strukturera och planera dina studier kan du få stöd av en mentor. Mentorn är en student som har kommit en bit i sin utbildning men behöver inte läsa samma program som du. Mentorn får ersättning för uppdraget.

Intresserad av att vara anteckningsstöd? Läs mer om uppdraget här!

BEHOV AV TALBÖCKER?

Har du behov av talböcker så förmedlar samordnaren kontakt med biblioteket. Biblioteket registrerar dig för Egen nedladdning. För att lyssna och läsa talböcker kan du använda dig av dator, läsplatta eller mobil. Läs mer på bibliotekets webbsida.

TALSYNTES PÅ BIBLIOTEKET

På alla våra datorer i biblioteket finns programmet TorTalk som är en talsyntes. En talsyntes använder du dig av för att läsa all text på skärmen. Det fungerar t.ex. för alla e-böcker, låsta pdf-filer och text på inscannade bilder. 

Läs mer på www.tortalk.se

Resursrum

Resursrum finns på högskolan. Du kontaktar någon samordnare för att få tillgång till resursrummet. De programvaror som finns är WordRead plus 2007 & Scan2Text med svensk och engelsk talsyntes, Stava Rex, SpellRight, Saida, Svenska Akademins ordlista (SAOL), Wordpoint 2 (från engelska till svenska), läsprogram för Daisy. Om programvaran inte fungerar så anmäler du det till servicecenter@hv.se

 

 

Senast uppdaterad av Anna Glemme