Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Att undervisa tillgängligt innebär att ta hänsyn till studenters behov utifrån deras funktionsnedsättning. Anpassningar som är nödvändiga för studenter med vissa funktionsnedsättningar är ofta till nytta för hela studentgruppen!

länkar med TIPS FÖR DIG SOM UNDERVISAr

Rapport från Uppsala Universitet:
Undervisa tillgängligt! Tips och trix från Malmö Universitet

Informationsfilmer om dyslexi med tips på hur man kan tillgängliggöra undervisningen hämtat från Uppsala Univsersitet. Informationen är till största del allmängiltig och gäller för all högre utbildning.  Här kan ni se filmerna!

Informationsmaterial framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, om hur undervisningen på högskolor och universitet kan tillgänglighetsanpassas utifrån olika funktionsnedsättningar. Dokumenten finns att ladda ner nedan:

Informationsbroschyr om ADHD

Informationsbroschyr om autism

Informationsbroschyr om dyslexi

Informationsbroschyr om psykisk ohälsa

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen