Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är SI?

Den svenska benämningen för SI (Supplemental Instruction) är "samverkansinlärning" och bygger på samarbete mellan studenter. Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom ett utbyte av tankar och idéer i gemensamma studiepass, så kallade SI-pass. SI-passen leds av en erfaren student som tidigare gått kursen, en så kallad SI-ledare, som har gått en särskild utbildning för uppdraget. SI kopplas ofta till kurser som traditionellt upplevs svåra eller för att undanröja trösklar in i högskolestudierna.

Hur funkar ett SI-pass?

Upplägget är att studenter samlas i mindre studiegrupper utanför ordinarie schema för att diskutera och utveckla tankar och resonemang kring centrala begrepp och teorier i kursen. SI-passen är ett frivilligt komplement till den ordinarie undervisningen i en kurs. SI-ledarens roll är att guida studenterna genom kursens studiematerial och att utveckla nya inlärningssätt. SI är en flexibel studiemiljö där upplägg och innehåll varierar utifrån gruppens behov och där du som student har möjlighet att påverka.

I vilka kurser erbjuds SI på Högskolan Väst?

De senaste åren har vi haft SI-pass i många olika kurser på nästan alla av högskolans institutioner, t.ex. på sjuksköterskeprogrammet, inom olika ingenjörsutbildningar, med fokus på mattekurser samt i programmering och ekonomi. Utbudet kan variera lite från termin till termin - om det ges SI-pass i din kurs så kommer du att få information senast vid kursstart och passen ligger i ditt schema.

Vad får du som deltagare ut av SI?

SI hjälper dig att utveckla strategier och studieteknik för att klara studierna på ett bättre sätt. Genom diskussionsövningar får du en djupare kunskap och bättre förståelse för vad du studerar och du utvecklar ett kritiskt förhållningssätt och förmåga till problemlösning. Tanken är att hjälpas åt och att ta del av varandras erfarenheter – alla lär sig något, oavsett tidigare kunskaper. Du lär även känna dina studiekamrater bättre och kan bidra till allas ökade studiemotivation.

Vad får du som SI-ledare ut av uppdraget?

Som SI-ledare hjälper du till med att guida studenter genom kursens studiematerial och jobbar med deltagarnas problemlösningsförmåga. Genom detta utvecklar du din kommunikativa och pedagogiska förmåga och du tränar dina ledaregenskaper, samt får själv fördjupade ämneskunkaper. Utöver det får du även ett arvode för uppdraget.

Vill du veta mer?

Läs intervju från hösten 2020 med tidigare samordnare och fem  SI-ledare; Jayanth, Chetan, Prakruth, Helena och Maja.

Intresserad av att bli SI-ledare?

Rekrytering av SI-ledare sker vanligtvis under vårterminen (ca februari till mars). När vi söker nya SI-ledare kommer vi att annonsera det på denna sida. En förutsättning för att kunna söka uppdraget är att du själv har klarat kursen du vill bli SI-ledare i.

Dessutom måste du genomgå en utbildning som anordnas av Högskolan Väst efter att du har sökt uppdraget. Utbildningen är uppdelad på flera tillfällen som brukar äga rum i maj och augusti. 

Du är självklart även välkommen att höra av dig när som helst under året om du vill veta mer om uppdraget!

Ansökan

Det finns fortfarande vakanser som SI-ledare i vissa kurser inför ht 22 och vt 23. Välkommen att kontakta oss på si@hv.se om du är intresserad av att arbeta som SI-ledare läsåret 22-23 eller läsåret 23-24.

Har du arbetat som SI-ledare på Högskolan Väst, eller annat lärosäte, och vill fortsätta med nya arbetsuppgifter som senior SI-ledare? Hör av dig till oss för mer information.

Det går självklart bra att höra av sig till oss på si@hv.se under hela året när du vill veta mer om att SI-verksamheten och SI-ledarskap!

 

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen