Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

SI kommer från engelskans Supplemental Instruction. Begreppet översätts till "samverkansinlärning". Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom ett utbyte av tankar och idéer studenter emellan.

SI-pass ges i kurser som upplevts som särskilt svåra av tidigare studenter. SI-passen leds av en erfaren student som tidigare gått kursen, en så kallad SI-ledare. Under höstterminen 2020 har 22 SI-ledare varit verksamma här på Högskolan Väst. De har jobbat med totalt 15 kurser, utspridda över olika program och institutioner.

- SI är ett frivilligt komplement till den ordinarie undervisningen. Om det ingår SI-pass i en kurs så ligger det inlagt i studenternas kursschema. SI-ledarna lär ut god studieteknik vilket gör studenterna trygga i sina studier och de motiveras att delta aktivt i schemalagd undervisning. Viktigast med SI är att öka genomströmningen, men en annan positiv effekt som vi kan se är att betygen höjs. Våra studenter som är SI-ledare gör ett fantastiskt bra jobb, säger en av högskolans tidigare SI- samordnare  Titti Wahlström.

 

Hur kan ett SI-pass se ut?

André Menke, också tidigare SI-samordnare berättar:

-Det kanske kommer 25 studenter till ett SI-pass. SI-ledaren ber gruppen att komma med förslag på vad de vill prata om under passet och hjälper till att dela in i mindre grupper efter intresse. Under passet diskuterar studenterna med varandra, men kan även få impulser från SI-ledaren för att strukturera upp temaområdet och resonemanget. Målet är att kunna bryta ner ett större ämne till mindre bitar, så alla kan lära av varandra och sätta ihop kunskapsbitarna tillsammans.

- SI bygger alltså på studenternas egna idéer och frågor. Studenterna vidgar sin kunskap med hjälp av varandra och med input från SI-ledaren.

Vi från Kommunikationsavdelningen deltar vid höstens sista SI-möte 2020 mellan samordnare och SI-ledare. Där träffar vi studenterna och SI-ledarna Jayanth, Chetan, Prakruth, Helena och Maja.

Jayanth, Chetan, Prakruth läser alla programmet Master in Advanced Manufacturing Engineering:

-Vi började på det två-åriga programmet förra året och vi är den första kullen som är SI-ledare. Vi kan berätta om kurserna och vara lite som äldre bröder.

-Det är en god erfarenhet, att hitta lösningar på svårigheter som uppstår.

-Nytt för mig. Märker att studenterna uppskattar det. Man ger och tar. För en internationell student är det extra svårt de första dagarna, så vi hjälper till att svara på alla sorters frågor. De kan fråga oss om allt!

Från Mäklarekonomprogrammet träffade vi studenterna Maja och Helena:

-Vi har fått mycket uppskattning från de studenter som vi hjälpt. Och roligt att det kom så många, någonstans mellan 65-75 % av alla studenterna i årskullen. Jag tycker om att leda och få studenterna engagerade i kurserna. Det är givande att hjälpa andra studenter.

-Det är som ett jobb. Jag avslutade mina studier i juni, men har fortsatt att jobba som SI-ledare parallellt med annat jobb. Många uppskattar att ha någon att fråga som inte är en lärare.

Studenterna är överens om att genom att vara SI-ledare:

  • Får man en djupare förståelse för ämnet. ”Lär sig mycket genom att lära andra.”
  • Utvecklar sina ledarskapsegenskaper
  • Får  du nya vänner

Hur gör en student för att bli SI-ledare:
Studenten anmäler sitt intresse till någon av samordnarna.
Studenten deltar på utbildningen till SI-ledare - tre pass á 3 timmar.
Sedan:Studenten håller i SI-pass, deltar i möten med de andra SI-ledarna samt planerar SI-passen.

 

 

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen