Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet med denna studie var att titta på om och i så fall hur emotionell design kan integreras i Virtual Reality (VR), och om fördelarna med tidigare studier som använt emotionell design i kombination med UX-design kan replikeras med liknande fördelar i VR.

 

Studien tittade på den emotionella design-parametern färg och skapade två olika miljöer där den första miljön var försedd med färger i gråskala och den andra miljön med mättade färger som huvudsakligen bestod av orange.

 

Ett experimentellt tillvägagångssätt skapades sedan där respondenterna testade de två olika VR-miljöerna följt av semistrukturerade intervjufrågor relaterade till deras subjektiva känslor i förhållande till de testade miljöerna.

 

Även om mer forskning behövs för att kunna dra fasta slutsatser tyder resultaten på att mättade färger kan väcka känslor i en virtuell miljö, men resultatet av vilka känslor de mättade färgerna kan framkalla var tvetydigt. Två tankesätt hittades där respondenterna antingen menade att versionen som innehöll de mättade färgerna ökade deras uppspelthet, värme och komfort, medan det andra tankesättet föreslog att miljön kändes mindre realistisk och inte fyllde sitt syfte att vara en lärmiljö.

Senast uppdaterad