Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hos oss på Språkvingen kan du få hjälp med akademisk läsning, med ditt akademiska skrivande eller med muntliga presentationer genom bokad handledning, eller genom att delta på någon av våra workshoppar. Du kan också läsa mer om läsning, skrivande och retorik i vår Läs- och skrivguide.

Är du lärare? Läs mer om vad Språkvingen kan erbjuda dig.

Handledning

Språkvingen erbjuder handledningar i läsning, skrivande och retorik. Läs mer och boka på vår sida Boka handledning.

Drop In, 14 februari

På grund av hårt tryck på handledningstider har vi drop-in 14 februari, kl. 10-12. Handledningen sker på Zoom och ni placeras i väntrum tills det är er tur. Varje student kan räkna med 10–15 minuter handledning så var beredd med specifika frågor. Var också redo att dela skärm.

Zoom-länk till drop-in-handledningen: 
https://hv-se.zoom.us/j/62361984201

Workshoppar

Ibland håller Språkvingen  workshoppar för dig som vill förbättra dig i läsande, skrivande eller muntlig presentation. Då finns information här.

Språkvingens läs- och skrivguide

Vill du läsa mer kan du besöka Språkvingens guide till läsande, skrivande och retorik. I guiden hittar du information om:

 • Läsning av akademiska texter. Du kan lära dig om lästeknik, få veta hur du kan läsa vetenskapliga artiklar och få praktiska tips för läsning.
 • Akademiskt  skrivande. Du kan lära dig mer om skrivprocessens delar, vad som kännetecknar akademiskt skrivande och lite kort om referenser.
 • Språket i akademiska texter. Du kan läsa om meningsbyggnad, stycken, grammatik och ord som lätt blandas ihop. Du hittar också ordlistor och praktiska tips för skrivande.
 • Retorik för att planera dina muntliga presentationer bättre. Retorikdelen inleds med en kort film och sedan kan du läsa om hur du planerar och disponerar en muntlig presentation.

för lärare

Vill du samarbeta med Språkvingen i ditt program/kurs? Hör av dig till kontaktpersonen för din institution:

Vi har ett basutbud av undervisning i tre steg:

 • Introduktionsföreläsning (termin 1)
  Om skrivprocessen och vetenskapligt skrivande. Inslag av studieteknik. Reflektioner kring det egna skrivandet.
 • Workshop om skrivande (termin 2/3)
  Kopplat till texter skrivna under kursen. Ofta granskning av egen eller annans text. Fokus på språk och referenser.
 • Repetition inför examensarbetet (uppsatstermin)
  Friska upp minnet. Fokus på feedback och handledning.

Basutbudet kan anpassas så att det passar med undervisningen och uppgifterna i din kurs.

Inför en kurs

Du kan importera vår modul med fyra filmer om vetenskapligt skrivande, samt Språkvingens film om retorikens grunder, till din kurs från Canvas Commons. Sök på "Språkvingen".

Länka gärna till denna sida också.

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen