Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hos oss på Språkvingen kan du få hjälp med akademisk läsning, med ditt akademiska skrivande eller med muntliga presentationer genom bokad handledning, eller genom att delta på någon av våra föreläsningar eller workshoppar. Du kan också läsa mer om läsning, skrivande och retorik i vår Läs- och skrivguide.

Är du lärare? Läs mer om vad Språkvingen kan erbjuda dig.

Handledning

Språkvingen erbjuder handledningar i läsning, skrivande och retorik. 
Boka handledning.

Behöver du stöttning i hur du ska planera och lägga upp dina studier?
Läs mer och boka en tid för studiehandledning

 

Språkvingens läs- och skrivguide

Här är: Språkvingens guide till läsande, skrivande och retorik. I guiden hittar du information om:

 • Läsning av akademiska texter
 • Akademiskt  skrivande
 • Språket i akademiska texter
 • Retorik för att planera dina muntliga presentationer bättre

För lärare

Vill du samarbeta med Språkvingen på din kurs eller på ditt program? Hör av dig till kontaktpersonen för din institution:

Vi erbjuder föreläsningar och workshoppar om läsning, skrivande och retorik/presentationsteknik. Vi planerar gärna tillsammans med er lärare för att på bästa sätt anpassa undervisningen för aktuell studentgrupp. Målet är att öka studenternas akademiska litteracitet. Några exempel på vad vi erbjuder är: 

 • Introduktionsföreläsning 
  Om skrivprocessen, struktur, stil och språk i akademiskt skrivande. 
 • Introduktionsföreläsning                                                                                                                                                             Om läsning, kopplat till kurslitteratur eller vetenskapliga artiklar
 • Workshop om skrivande 
  Kopplat till texter skrivna under kursen. Ofta granskning av egen eller annans text. Fokus på struktur, stil, språk och referenser.
 • Workshop inför examensarbetet 
  Samarbete med bibliotekarier med fokus på sökning, referenser och språk 
 • Föreläsning  inför framläggning av examensarbete                                                                       Presentationsteknik med tips för opponeringen       

Inför en kurs

Du kan importera vår modul med fyra filmer om vetenskapligt skrivande, samt Språkvingens film om retorikens grunder, till din kurs från Canvas Commons. Sök på "Språkvingen".

Länka gärna till denna sida också.

Kontakt


Senast uppdaterad