Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Enkäten undersöker hur högskolans studenter ser på högskolans lika villkorsarbete och hur förekomsten av olika typer av kränkningar med koppling till diskrimineringslagstiftningen och diskrimineringsgrunderna ser ut. Syftet är att få en övergripande bild om läget för att kunna sätta in proaktiva och förebyggande åtgärder.

Enkäten är anonym och tar cirka 10 minuter att besvara. Tänk på att enkäten inte är till för att hantera specifika ärenden. 

Har du blivit utsatt för vad du bedömer som diskriminering/trakasserier eller sett någon annan bli utsatt, läs mer här om kontaktvägar och stöd. 

Har du frågor/input kring enkäten eller lika villkorsarbetet för studenter i övrigt kan du läsa mer och hitta kontaktuppgifter på Högskolan Väst - Lika villkor för studenter (hv.se)

Resultatet kommer att sammanställas och presenteras för studentkår samt ledningen vid högskolan och utgöra underlag för kommande utvecklings- och kvalitetsarbete.

Till enkäten. 

Tack för ditt bidrag!Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen