Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anonym salstentamen

När du anmäler dig till en salstentamen i Ladok får du en anonym kod som ersätter ditt namn och personnummer. På tentamensdagen skriver du under en närvarolista som innehåller din anonyma kod, ditt namn och ditt personnummer. Denna lista är inte tillgänglig för rättande lärare utan det är först när examinator ska attestera betyget som anonymiteten bryts.

Vid en sen anmälan på tentamensdagen är din tentamen inte anonym så tänk på att anmäla dig till tentamen senast åtta dagar innan tentamensdagen.

Anmälan

Anmälan görs via Ladok - Mina Studier.

Anmälningslänk till tentamen hittar du antingen under rubriken AKTUELLA eller under rubriken OAVSLUTADE beroende på om kursens studieperiod är passerad eller inte. Klicka på länken, bocka i rutan för aktuell tentamen och klicka på knappen ”Anmäl”. Du får en bekräftelse när anmälan gjorts.

Du kan anmäla dig tidigast 25 dagar innan tentamenstillfället och senast 8 dagar innan. Du avanmäler dig även på samma sätt.

Om anmälan inte fungerar

Fyll i formuläret Jag kan inte anmäla mig till tentamen.

Anpassning vid salstentamen

För anpassning vid salstentamen är det du som student som ansvarar för att inför varje salsskrivning själv anmäla det stöd du har fått rekommenderat i ditt Nais-beslut och önskar att få.

Anmälan ska göras senast 10 dagar före tentamenstillfället till tentamensanpassning@hv.se och innehålla följande information:

  • Namn
  • Kurs och kurskod
  • Tid och datum för tentamen
  • Vilken typ av anpassning du ska ha på den aktuella tentamen

Få mer information vad som gäller vid anpassningar vid salstentamen.

OBS! Anmälan till salsskrivningen måste också göras via Ladok

Glömt att anmäla dig till tentamen?

Har du inte anmält dig till tentamen kan du endast tentera i mån av plats.
Sen anmälan ska göras på tentamensdagen, senast:

Kl. 8.30 för förmiddagstentamen på vardagar
Kl. 13.00 för eftermiddagstentamen på vardagar 
Kl. 9.15 för tentamen på lördagar

Kom ihåg att ta med dig ditt registreringsintyg!

Så här gör du för att ta ut ett registreringsintyg då du gör en "sen anmälan" till tentamen:

  • Gå in på hv.se – Student - MyPage
  • Välj "Ladok mina studier" under MyLink
  • Välj lärosäte "University West" i rullistan som visas
  • Välj  fliken "intyg" och välj "registreringsintyg" 

Du anmäler dig på plan 2 (i början på H-korridoren vid pentryt), där du skriver upp dig på listan "Sen anmälan". Observera att du endast kan tentera i mån av plats.
En anmäld student har rätt att komma 30 minuter efter det att tentamen startat. Det innebär att du får veta om du får plats en halvtimma in på tentamenstiden. 

Var hittar jag mitt tentamenstillfälle?

Det hittar du i ditt schema. Tentamenstillfället finns oftast i schemat vid kursstart annars publiceras det senast fem veckor före tentamensdatum. Via länken nedan har vi även samlat samtliga publicerade tentamenstillfällen. 

Tentamensschema

I läsårsplaneringen, se pdf nedan, ser du vilka veckor vi anordnar tentamen på Högskolan Väst.

LärcentrUM

Läser du en utbildning via lärcentrum får du information från det aktuella lärcentrumet kring tentamensanmälan och rutiner.

Tentamen på annan högskola, unversitet eller lärcentrum

Studenter som har särskilda skäl kan få möjlighet att tentera på annan högskola eller annat lärcentrum. Examinator avgör om särskilda skäl anses föreligga. Mer information finns i Regler och riktlinjer för utbildning, se pdf längst ner på sidan.

Högskolan Väst har inte möjlighet att ta emot tenterande studenter från andra lärosäten.

Mer information


Senast uppdaterad av Tentamen och betyg