Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anonym salstentamen

Anonymitetskoden får du när du kommer till salen, vid tentamenstillfället. Anonymitetskoden ersätter ditt namn och personnummer. Koden kopplas till MyPage/Mina studier.

Anmälan

För att anmäla dig loggar du in på student.hv.se MyPage/Mina studier/Tentamen/Anmälan. Du kan anmäla dig tidigast 25 dagar innan tentamenstillfället och senast 8 dagar innan. Du avanmäler dig även på MyPage/Mina studier.

OBS! Mina Studier går tyvärr inte att använda via mobil eller surfplatta. Du måste därför använda en vanlig dator när du ska anmäla dig till tentamen!

Om anmälan inte fungerar

Fyll i formuläret Jag kan inte anmäla mig till tentamen.

Glömt att anmäla dig till tentamen?

Har du inte anmält dig till tentamen kan du endast tentera i mån av plats.
Sen anmälan ska göras på tentamensdagen, senast kl 8.30 för förmiddagstentamen och 13.00 för eftermiddagstentamen på vardagar och 9.15 på lördagar.

Anmälan görs på plan 2 (i början på G-korridoren), där du skriver upp dig på listan "Sen anmälan". 
Observera att en anmäld student har rätt att komma 30 minuter efter det att tentamen startat. Därefter kan platserna fördelas.

Var hittar jag mitt tentamenstillfälle?

Det hittar du i ditt schema. Tentamenstillfället finns i schemat vid kursstart.

Lärcentra

Läser du en utbildning via lärcentrum får du information från det aktuella lärcentrat kring tentamensanmälan och rutiner.

Tentamen på annan högskola, unversitet eller lärcentrum

Studenter som har särskilda skäl kan få möjlighet att tentera på annan högskola eller annat lärcentrum. Examinator avgör om särskilda skäl anses föreligga. Mer information finns i Riktlinjer för examination som du hittar via länken i högerfältet.

Högskolan väst har inte möjlighet att ta emot tenterande studenter från andra lärosäten.

Tentamensschema och läsårsplanering

I tentamensschemat hittar du de tentamenstillfällen som är fastställda för respektive kurs (publiceras senast 5 veckor före tentamensdatum).

I läsårsplaneringen ser du i vilka veckor vi anordnar tentamen på Högskolan Väst.

Mer information


Senast uppdaterad