Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

OBS! Ladok - Mina Studier är mobilanpassad och fungerar bäst med följande webbläsare: Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Google Chrome.

 

Anonym salstentamen

Anonymitetskoden får du när du kommer till salen, vid tentamenstillfället. Anonymitetskoden ersätter ditt namn och personnummer. Koden kopplas till MyPage/Mina studier.

Anmälan

Anmäl dig görs via MyPage/Ladok - MinaStudier.

De kurser som du läser nu gör du enligt följande:                                                           MyPage/Ladok - Mina studier/Välj aktuell utbildning/Välj aktuella/Välj kurs/ Resultat/Anmälan.

De kurser som du har oavslutade och inte klarat/omtenta gör du enligt följande:                                                                                                                                        MyPage/Ladok - Mina studier/Välj aktuell utbildning/Välj oavslutade/Välj kurs/Resultat/Anmälan.

Du kan anmäla dig tidigast 25 dagar innan tentamenstillfället och senast 8 dagar innan. Du avanmäler dig även på samma sätt.

OBS! Ladok - Mina Studier är mobilanpassad och fungerar bäst med Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Google Chrome.

Om anmälan inte fungerar

Fyll i formuläret Jag kan inte anmäla mig till tentamen.

Glömt att anmäla dig till tentamen?

Har du inte anmält dig till tentamen kan du endast tentera i mån av plats.
Sen anmälan ska göras på tentamensdagen, senast 8.30 för förmiddagstentamen och 13.00 för eftermiddagstentamen på vardagar och 9.15 på lördagar.
Kom ihåg att ta med dig ditt registreringsintyg!

Så här gör du för att ta ut ett registreringsintyg då du gör en "sen anmälan" till tentamen:

  • Gå in på hv.se – student - Mypage
  • Välj fliken "Ladok mina studier"
  • Välj lärosäte "University West" i rullistan som visas
  • Välj "registreringsintyg" i fliken som heter "intyg"

Anmälan görs på plan 2 (i början på G-korridoren), där du skriver upp dig på listan "Sen anmälan".
Observera att en anmäld student har rätt att komma 30 minuter efter det att tentamen startat. Därefter kan platserna fördelas.

Var hittar jag mitt tentamenstillfälle?

Det hittar du i ditt schema. Tentamenstillfället finns i schemat vid kursstart.

Lärcentra

Läser du en utbildning via lärcentrum får du information från det aktuella lärcentrat kring tentamensanmälan och rutiner.

Tentamen på annan högskola, unversitet eller lärcentrum

Studenter som har särskilda skäl kan få möjlighet att tentera på annan högskola eller annat lärcentrum. Examinator avgör om särskilda skäl anses föreligga. Mer information finns i Riktlinjer för examination som du hittar via länken i högerfältet.

Högskolan väst har inte möjlighet att ta emot tenterande studenter från andra lärosäten.

Tentamensschema och läsårsplanering

I tentamensschemat hittar du de tentamenstillfällen som är fastställda för respektive kurs (publiceras senast 5 veckor före tentamensdatum).

I läsårsplaneringen ser du i vilka veckor vi anordnar tentamen på Högskolan Väst.

Mer information


Senast uppdaterad av ServiceCenter