Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Inför och under tentamensdagen

Anmälan till tentamen
Du måste anmäla dig till din tentamen.

Flera tentamen på samma dag?
Du kan skriva två tentamen på samma dag, en på fm och en på em. Du får inte skriva två tentamen på samma tid.

Legitimation
Giltig fotolegitimation ska ligga väl synlig under hela tentamen. Saknas legitimation får du inte skriva tentamen.

Hjälpmedel
Ansvarig lärare skall i förväg informera studenterna om vilka hjälpmedel som är tillåtna vid tentamenstillfället. Detta anges också på tentamenstesens försättsblad. På skrivplatsen får endast de hjälpmedel som är tillåtna samt legitimation och eventuell förtäring finnas. Endast högskolans tentamensomslag och skrivpapper är tillåtna.

Tentamenslokal
Lokal för tentamen anslås utanför högskolans reception på plan 1. Vilken plats du ska sitta på i salen anslås utanför respektive lokal.

Tentamenstid
Du ska vara på plats 15 minuter före tentamenstillfällets start. Fem minuter före tentamen går tentamensvakten igenom information och regler. Insläpp till tentamen sker fram till 30 minuter efter tentamensstart. Tentanderna måste sitta kvar i tentamenslokalen minst 40 minuter efter tentamens start.

Personliga tillhörigheter
Förvaras på anvisad plats. Personliga tillhörigheter kan till exempel vara jacka, väska och mobiltelefon. Du får på skrivplatsen inte heller ha föremål där t ex anteckningar eller dylikt kan gömmas. Exempel på det kan vara pennskrin och glasögonfodral.

Lugn och ro
Det ska vara tyst i skrivsalen. Tentamensvakt äger rätt att avvisa student som stör eller hindrar genomförandet av tentamen.

Anträffbar lärare
Ansvarig lärare ska finnas tillgänglig för eventuella frågor under tentamens två första timmar. Detta kan ske antingen genom ett personligt besök vid tentamenstillfället eller genom att vara nåbar på telefon.

Raster och toalettbesök
Du får endast lämna tentamenssalen för toalettbesök. Detta noteras på en lista med namn och tidpunkt. Endast en student i taget får lämna salen för toalettbesök. Rast för rökning är ej tillåtet.

Brandlarm
Vid brandlarm ska allt material lämnas på skrivplatsen, Redan inlämnade skrivningar medtages av vakten. Samtliga studenter och vakter ska lämna lokalen och bege sig till anvisad plats enligt gällande utrymningsregler. Tentamenstillfället utsträcks med tid motsvarande den tid uppehållet pågått. Vid avbrott längre än 30 min ska examinator konsulteras om eventuell fortsättning av tentamenstillfället eller om nytt tillfälle ska erbjudas. Total tystnad ska råda under avbrottet.

Efter tentamensdagen

Delgivning av resultat
Resultatet delges av examinator senast 15 arbetsdagar efter examinationstillfället. Avvikelser kan förekomma och ska i förekommande fall meddelas studenten senast på tentamensdagen.
När din tenta är rättad skannas den och du kan sedan se den under Mina tentor på My Page. Läs mer om skanning.

Omprövning av beslut
Du har rätt att begära omprövning av beslut om betyg. Hur du går tillväga kan du läsa om i Riktlinjer för examination.

Byte av examinator
Enligt högskoleförordningen, 6 kap. §22 har en student som, utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om byte av examinator görs med blanketten Begäran om byte av examinator.

"Plussning"
Det är inte tillåtet att delta i tentamen för att höja sitt betyg, s.k. plussning.

Tentamen på annan ort än den ort där ordinarie tentamen ges:
Student som har särskilda skäl kan få möjlighet att tentera på annan högskola eller annat lärcentrum. Examinator avgör om särskilda skäl anses föreligga.

Tentamen måste genomföras under samma tid som den genomförs vid Högskolan Väst. Det är ditt ansvar som student att i god tid undersöka om tentamenslokal, skrivvakt och plats finns på den ort/högskola du önskar tentera. Tänk på att lokal och tentamensvakt måste godkännas av examinator.

Senast uppdaterad av ServiceCenter