Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Avveckling av kurser inom porgrammet Högskoletekniker elkraft (TGHTE)

Utbildningsplan HT-20

Sedan hösten 2022 håller programmet Högskoletekniker, Elkraft på att avvecklas. Det innebär att de allra flesta* kurserna i utbildningsplan H20, med start hösten 2020, succesivt kommer att läggas ned.

Vi erbjuder därför ett antal tillfällen för omexamination för de studenter som inte är klara med sina kurser inom det programmet. Omexamination innebär ofta tentamen, men även andra provmoment (t.ex. laborationer, seminarier eller projekt) kan vara obligatoriska och därmed kräva omexamination.

*Kursen Industriell ekonomi (INE101) fortsätter att ges på Högskolan Väst. Studenter kan därför anmäla sig till kursens ordinarie examinationstillfällen.

Datum för omexamination

Datum för olika omexaminationstillfällen visas i tabellen som du hittar i dokumentet "Tabell med omexaminationstillfällen för avvecklade kurser TGHTE" längst ned på den här sidan. Provmomenten motsvarar innehållet i kursplanerna för respektive kurs.

För vissa kurser har redan några eller alla omexaminationstillfällen passerat. I andra fall är datum inte bestämda än. Tabellen visar dock även dessa kurser för att ge en överblick för hela programmet.

För dig som tillhör den sista årskullen (H20), dvs. startade utbildningen höstterminen 2020, använder vi också Canvas-sidan för programmet Högskoletekniker, Elkraft som informationskanal för anslag om aktuella omexaminationer och annat som rör programavvecklingen.

Anmäl dig till omexamination

För att kunna göra en omexamination behöver du anmäla dig på det sätt som gäller för det aktuella provmomentet. Läs i tabellen nedan vilket datum omexaminationstillfället är och sök på kurskoden i KronoX för att se aktuell information för det datumet. Förutom information om när och hur du ska anmäla dig står där också hur examinationen går till.

För att skriva en salstentamen kan du anmäla dig i Ladok tidigast 25 dagar och senast 8 dagar före omexaminationstillfället. Andra examinationsformer, t.ex. inlämningsuppgifter eller seminarier, kan ha andra sätt och perioder för anmälan.

Om du inte är student nu behöver du förlänga/öppna ditt tidigare studentkonto för att kunna anmäla dig. Läs om hur du gör det på Mitt konto.

I det fall en omexamination sker tillsammans med en annan kurs på Högskolan Väst (se tabellen nedan) – och du t.ex. vill se material för denna kurs – ansöker du om tillgång till den kursen i Canvas. Ange skälet och namnet på den kurs du är registrerad på i rutan ”Övrigt”.

Generell information om examinationer finns på högskolans examinationssida.

Har du frågor?

Om du har frågor om omexamination i kurser som du inte är klar med kan du mejla till programansvarig Torbjörn Hernvall torbjorn.hernvall@hv.se.

För övriga studierelaterade frågor är du välkommen att höra av dig till studievägledare Raine Zander på raine.zander@hv.se.

 

OMEXAMINATIONSTILLFÄLLEN FÖR AVVECKLADE KURSER TGHTE


Senast uppdaterad