Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är Tema Mentorskap?

Tema Mentorskap är ett exempel på AIL (arbetsintegrerat lärande) - högskolans övergripande profil. Tema Mentorskap är ett erbjudande för studenter som läser Personalvetare 180 hp att under ett år, det så kallade mentorsåret, träffa personer som arbetar med olika former personalarbete ute i arbetslivet.

Ämnen som diskuteras är olika frågor kring yrkesrollen och innehållet kopplas med fördel till de kurser studenterna läst tidigare samt de som läses under mentorsåret.

Praktiskt går det till så att en grupp på 2-3 studenter (så kallade adepter) träffar sin tilldelade mentor 4-6 gånger under mentorsåret.

Mentorerna rekryteras kontinuerligt.

Frågeställningar skapas av studenterna själva och målet är att de ska:

 • reflektera kring teori och praktik i personalvetaryrket
 • utveckla ett professionellt förhållningssätt och stärka sin identifikation med arbetsrollen
 • få tillgång till och påbörja att bygga ett professionellt nätverk i det omgivande arbetslivet

Student/adept deltar aktivt i träffarna och skriver en avslutande rapport. Efter avslutad mentorstid erhåller man ett intyg som överlämnas i samband med examen.

Fördelar för dig som är student (adept)

 • Ökad förståelse för de teoretiska kunskaper som inhämtats på campus
 • Möjlighet att forma framtidens arbetsgivare
 • Utöka ditt eget nätverk genom erfarenhetsutbyte med de som arbetar med praktiskt personalarbete
 • Möjlighet att delta i aktiviteter anordnade av Högskolan Väst gällande arbetsintegrerat lärande

till dig som vill bli mentor

Rollen som mentor innebär att vara ett inspirerande bollplank för en personalvetarstudent under utbildning. Du ska ha ett intresse av att dela med dig av din kunskap och erfarenhet till andra.

 • En mentor lyssnar och bidrar till att fördjupa de frågor och ämnen adepten vill ta upp.
 • En mentor vill bjuda på sina klokheter och har drivkraften att förbereda studenterna inför steget ut i arbetslivet.

Fördelar för dig som mentor

 • Ökade kunskaper om utbildningen till personalvetare och den utbildning som personalvetare får med sig in i arbetslivet
 • Möjlighet att forma framtidens medarbetare
 • Utökat eget nätverk genom erfarenhetsutbyte med andra mentorer
 • Möjlighet att delta i aktiviteter anordnade av Högskolan Väst
 • Många upplever det som inspirerande och givande att vara delaktig i andra människors utveckling samtidigt som den egna kompetensen synliggörs i mötet med studenten. 

Hur går det till?

De som vill vara mentorer kommer att få information om hur Personalvetarprogrammet är upplagt i allmänhet samt vilka kursmoment/kursmål i termin 3 och termin 4 (mentorsterminerna) innehåller i synnerhet.

Syftet med detta är att den kunskap som inhämtas via teoretiska studier också om möjligt kan reflekteras på gruppmötena. Som mentor träffar du studenterna gruppvis om 2-3 studenter med möten var fjärde till femte vecka. Det är fullt möjligt att också träffas via e-mötesverktyg, exempelvis ZOOM eller Skype.

Studenterna ansvarar själva för att hålla kontakten och planera träffarna. En av dem utses också till kontaktperson. Det innebär att denna student dels är kontaktperson mellan mentor och övriga studenter i praktiska frågor som mötestider etc. men också att han/hon är kontaktperson gentemot högskolan och mentorsansvarig.

Kontakt och mer information


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen