Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hur går det till?

Praktiskt går det till så att en grupp på 2-3 studenter (så kallade adepter) träffar sin tilldelade mentor 4-6 gånger under mentorsåret. Det är fullt möjligt att också träffas via e-mötesverktyg, exempelvis ZOOM eller Skype.

Ämnen som diskuteras är olika frågor kring yrkesrollen och innehållet kopplas med fördel till de kurser som du läst tidigare samt de som läses under mentorsåret. Frågeställningar skapas av studenterna själva och målet är att du ska: 

  • reflektera kring teori och praktik i personalvetaryrket
  • utveckla ett professionellt förhållningssätt och stärka din identifikation med arbetsrollen
  • få tillgång till och påbörja att bygga ett professionellt nätverk i det omgivande arbetslivet

Student/adept deltar aktivt i träffarna och skriver en avslutande rapport. Efter avslutad mentorstid erhåller du ett intyg som överlämnas i samband med examen.

Studenterna ansvarar själva för att hålla kontakten och planera träffarna. En av er utses också till kontaktperson. Det innebär att denna student dels är kontaktperson mellan mentor och övriga studenter i praktiska frågor som mötestider etc. men också att hen är kontaktperson gentemot högskolan och mentorsansvarig.

Fördelar för dig som är student (adept)

  • Ökad förståelse för de teoretiska kunskaper som inhämtats på campus
  • Möjlighet att forma framtidens arbetsgivare
  • Utöka ditt eget nätverk genom erfarenhetsutbyte med de som arbetar med praktiskt personalarbete
  • Möjlighet att delta i aktiviteter anordnade av Högskolan Väst gällande arbetsintegrerat lärande

 

Kontakt och mer information


Eva Löfvendahl

Eva Löfvendahl Universitetsadjunkt Fil kand personalvetare, fil mag i pedagogik, fil master i pedagogik
eva.lofvendahl@hv.se
Senast uppdaterad