Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rollen som mentor innebär att vara ett inspirerande bollplank för en personalvetarstudent under utbildning. Du ska ha ett intresse av att dela med dig av din kunskap och erfarenhet till andra.

  • En mentor lyssnar och bidrar till att fördjupa de frågor och ämnen adepten vill ta upp.
  • En mentor vill bjuda på sina klokheter och har drivkraften att förbereda studenterna inför steget ut i arbetslivet.

Hur går det till?

Du som vill vara mentor kommer att få information om studiegången för Personalvetarprogrammet samt vilka kursmoment/kursmål i termin 3 och termin 4 (mentorsterminerna) innehåller i synnerhet.

Praktiskt går det till så att en grupp på 2-3 studenter (så kallade adepter) träffar sin tilldelade mentor 4-6 gånger under mentorsåret. Det är fullt möjligt att också träffas via e-mötesverktyg, exempelvis ZOOM eller Skype.

Syftet med detta är att den kunskap som inhämtas via teoretiska studier också om möjligt kan reflekteras på gruppmötena.

Student/adept deltar aktivt i träffarna. Studenterna ansvarar själva för att hålla kontakten och planera träffarna. En av dem utses också till kontaktperson. Det innebär att denna student dels är kontaktperson mellan mentor och övriga studenter i praktiska frågor som mötestider etc. men också att hen är kontaktperson gentemot högskolan och mentorsansvarig.

Fördelar för dig som mentor

  • Ökade kunskaper om utbildningen till personalvetare och den utbildning som personalvetare får med sig in i arbetslivet
  • Möjlighet att forma framtidens medarbetare
  • Utökat eget nätverk genom erfarenhetsutbyte med andra mentorer
  • Möjlighet att delta i aktiviteter anordnade av Högskolan Väst
  • Många upplever det som inspirerande och givande att vara delaktig i andra människors utveckling samtidigt som den egna kompetensen synliggörs i mötet med studenten.

ANMÄL DITT INTRESSE

Vill du bli mentor? Ta kontakt med Eva Löfvendahl via mail: eva.lofvendahl@hv.se och berätta kort om hur du vill bidra till studenternas framtida yrkesroll. Matchning sker under april varje år. Om du vill vara med i årets omgång, anmäl ditt intresse senast 1 april!

TEMA MENTORSKAPSDAGen 2023

Nästa mentorskapsdag för mentorer och adepter i innevarande och i kommande årskull är onsdag 3 maj 2023 kl. 10-12 i Entré AIL på bottenplan på Högskolan Väst. Program se  nedan. Ingen föranmälan.

Välkomna!

/Eva Löfvendahl 

Kontakt och mer information


Eva Löfvendahl

Eva Löfvendahl Universitetsadjunkt Fil kand personalvetare, fil mag i pedagogik, fil master i pedagogik
eva.lofvendahl@hv.se
Senast uppdaterad