Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det är dags att välja en av de valbara kurserna på 15 hp som börjar vecka 45. 

Läs igenom informationen nedan och tänk noga igenom ditt val innan du väljer valbar kurs. Du kan också söka fram respektive kursplan här. Grundregeln är att vi är restriktiva när det gäller byte mellan kurserna. Inkommer anmälan försent får man vara beredd på att antas på önskad kurs i mån av plats. 

Gemensamt för alla tre valbara kurserna

Alla tre kurserna kommer samläsa vissa moment där olika aspekter av samma fenomen kommer att beaktas. Det kan handla om våld i nära relationer, arbete med kris och trauma, psykisk ohälsa och missbruk/beroendeproblematik samt samtal och kommunikation.

Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn – och ungdomsvård

Oavsett vilken temakurs ni väljer kommer ni få en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet socialt arbete och socialpedagogik som uppfyller de krav som ställs på utbildning för handläggare som avlagt annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan för utförande av vissa uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga som finns i 3 kap. 3 a § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453).
Se behörighetsdokument som ligger på socialpedagogiska programmets programsida på Canvas

  • Socialpedagogiskt arbete med inriktning äldre och funktionshinder 15 hp
    Kursen har fokus på det sociala och socialpedagogiska arbete som bedrivs inom äldre- och funktionshinderområdena. Metoder som skapar delaktighet, mobilisering, relation och lärande är speciellt i fokus. Kursen innehåller också att kritiskt reflektera kring normer och etiska frågor i socialt och socialpedagogisk arbete inom äldre- och funktionshinderområdena.

  • Socialpedagogiskt arbete med inriktning integration, skola och arbetsliv 15 hp
    Kursen har fokus på det sociala och socialpedagogiska arbete som bedrivs i inom verksamhetsområden så som integration, skola och arbetsliv. Metoder som skapar delaktighet, mobilisering, relation och lärande är speciellt i fokus. Kursen innehåller också att kritiskt reflektera kring normer och etiska frågor i socialt och socialpedagogisk arbete i verksamhetsområden så som integration, skola och arbetsliv.

  • Socialpedagogiskt arbete med inriktning barn och familj 15 hp
    Kursen har fokus på det sociala och socialpedagogiska arbete som bedrivs i relation till barn, unga och familjer i utsatta situationer. Metoder som skapar delaktighet, mobilisering, relation och lärande är speciellt i fokus. Kursen innehåller också att kritiskt reflektera kring normer och etiska frågor i socialt och socialpedagogisk arbete med barn, unga och familjer i dagens samhälle.

Sista anmälningsdag är 8 juni.


Har ni frågor om kurserna kontakta Nina Tryggvason eller Anette Bolin .

 

Anmälan

Välj din studieort
Välj kurs

Kontakt


Anette Bolin

Anette Bolin Professor i socialt arbete
anette.bolin@hv.se

Getzy Gunnarsson

Getzy Gunnarsson Studie- och karriärvägledare
getzy.gunnarsson@hv.se

Linda Mårtensson Karlsson

Linda Mårtensson Karlsson Handläggare
linda.karlsson@hv.se

Nina Tryggvason

Nina Tryggvason Universitetslektor Filosofie Doktor i socialt arbete
nina.tryggvason@hv.se
Senast uppdaterad