Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Platsgaranti
Termin 5 i programmet är en valfri termin. Du har platsgaranti på följande kurser som ingår in den rekommenderade studiegången:

 

 

  • Psykologi och kultur – interkulturell arbetspsykologi (POK101) vecka 36-45
  • Att leda, planera och genomföra utvecklingsinsatser i arbetsgrupper (LPG100) vecka 46-50
  • Rekrytering och bemanning (REK200) vecka 46-50
  • Arbetsrätt II (ARA201) vecka 51-03

    Valet öppnar i mitten av juni. Dina val gör du via Ladok för studenter
    Här söker du fram Kursplan 

Läsa något annat?
Du kan även läsa andra kurser än de som finns inom den rekommenderade studiegången på programmet, då gäller dock inte platsgaranti. Du söker på vanligt sätt via www.antagning.se 
och sista ansökningsdag är 15 april. Om du vill kan du även välja att tillgodoräkna kurs/kurser du redan läst. Vill du diskutera kursval kan du ta kontakt med din Studie- och karriärvägledare.

Är du intresserad av att veta mer om utlandsstudier kan du läsa mer om detta via vår sida Studier utomlands eller kontakta International Office.

VFU
Du har även möjlighet att göra VFU under de första två läsperioderna av terminen (veckorna 36-45). Längst ned på sidan finner du information om tidigare studenters VFU-platser samt viktig information till dig som student och för din handledare på VFU-platsen. Observera att tidigare studenters VFU-platser endast är exempel och inte garanterar att de kommer ta emot studenter till hösten. Läs igenom dessa dokument innan du söker din VFU-plats.

Din ansökan måste innehålla information om VFU-plats samt kontaktuppgifter till handledare för att kunna godkännas av kursansvarig.

Klicka här för att komma till formuläret där du anmäler dig till VFU-Kursen VAO402.

 

Kontaktperson


Eva Löfvendahl

Eva Löfvendahl Universitetsadjunkt Fil kand personalvetare, fil mag i pedagogik, fil master i pedagogik
eva.lofvendahl@hv.se
Senast uppdaterad