Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

Anmälan till valbar kurs hösten 2024, gäller kull H22

Anmälan till valbar kurs öppnar den 9 februari kl 10 och stänger den 1 mars.

 

 

Information till dig som student på Sjuksköterskeprogrammet, programkod VGSSK


Med anledning av att regeringen den 26 januari, 2023 utfärdat en ny förordning (SFS 2023:34) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) kommer sjuksköterskeprogrammet att få en ny utbildningsplan som gäller för

studenter som blir antagna från och med höstterminen 2023.

Sjuksköterskeutbildningen förändras, vilket bland annat innebär krav på en utökning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den nya utbildningsplanen innebär att programmet kommer byta programkod och kurser kommer byta kursnamn, kurskoder, omfattning och innehåll.

För dig som är antagen och redan studerar i sjuksköterskeprogrammet med programkod VGSSK är det särskilt värdefullt för dig att du håller den planerade studietakten i den utbildningsplan som gäller för dig då du blev antagen. Detta eftersom de kurser som ges inom den utbildningsplan du blev antagen till (VGSSK) kommer upphöra när kursen genomförts sista gången inom ramen för studiegången i utbildningsplanen.

Om du inte har godkänt betyg från en kurs som upphört erbjuds tre om-examinationstillfällen utöver de två ordinarie examinationstillfällena som ges i samband med kursen. Det sista om-examinationstillfället måste ligga minst ett år efter det sista ordinarie examinationstillfället i anslutning till kursen (UKÄ: Rättssäker examination 4:e upplagan; Dnr 2019/521).

Det åligger dig som student att ta reda på när de tre sista tillfällena för att genomföra examination ges. I dokumentet nedan ”Tentamenstillfällen avveckling VGSSK” framgår när tillfälle för ordinarie tentamen och omtentamen erbjuds samt vilken Canvas sida du ska ansöka om tillgång till för att få all kursinformation.

Därefter finns inte längre möjlighet att examineras på och slutföra den avvecklade kursen. Du behöver därefter kontakta studievägledaren via servicecenter@hv.se för rådgivning kring dina studier.

Tentamenstillfällen_avveckling VGSSK.pdfDokument relaterade till sjuksköterskeprogrammet

Riktlinjer för filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

kontakt


Anette Bergstrand

Anette Bergstrand Universitetsadjunkt PROGRAMANSVARIG SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET
anette.bergstrand@hv.se

Studievägledning

account_circle Vägledning och stöd under dina studier
servicecenter@hv.se G2

Linda Mårtensson Karlsson

Linda Mårtensson Karlsson Handläggare
linda.karlsson@hv.se
Senast uppdaterad