Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Verksamhetsförlagda studier information om särskilda skäl

Text från Västra Götalandsregionens avtal med lärosätena i regionen:

Särskilda skäl

Det kan uppkomma problem under studietiden vilket medför påtagliga svårigheter att genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen. Om så sker kan berörd student ansöka om att få den verksamhetsförlagda utbildningen med hänvisning till särskilda skäl.

Med särskilda skäl avses en förändrad livssituation som uppkommit efter antagningstillfället på grund av medicinska och/eller sociala skäl. Student har ansvar för att i första hand se över möjligheten till alternativa lösningar av den förändrade situationen innan ansökan om särskilda skäl görs. Vid åberopande av särskilda skäl lämnas en skriftlig beskrivning av den uppkomna situationen för bedömning av studiesocial kommitté. Intyg från läkare eller myndighet efterfrågas.

Särskilda skäl ger ingen garanti för en VFU nära hemorten utan bereds i mån av möjligt utrymme.

Senast uppdaterad