Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Information inför anmälan till valbar kurs hösten 2024 . 
Gäller dig som ska gå termin 5 hösten 2024, kull H22

Som student  förutsätts du vara grundvaccinerad motsvarande det nationella vaccinationsprogrammet för att kunna delta i patientnära arbete eller i utbildningsmoment i patientnära miljö. Samma regler för fullgott vaccinationsskydd gäller både för studerande som för medarbetare i vårdverksamheter. Detta gäller även vad avser  krav om skydd mot covid-19. 

Valbar kurs med platsgaranti

 • Hälsa i ett globalt perspektiv, 7,5 hp, HGP100.
  Under kursen ingår en fältstudiedag i en verksamhet eller organisation du själv väljer. och arrangerar.

 • Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård, 7,5 hp MEV400.   
  Ingen VFU ingår.

Valbar kurs med VFU utan platsgaranti

 • Omvårdnad av sjuka barn, 7,5 hp OMS401. Max 20 platser.
  VFU genomförs i form av en fältstudie som sker under 4 dagar under vecka  37 (totalt 32 h) vid avdelning med inriktning barnsjukvård på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg eller NÄL. Det är preliminärt fyra VFU-platser vid NÄL. Dina pass kan ske dagtid, kvällstid eller nattetid samt helg. Du som ska göra VFU inom barn och ungdomssjukvård måste för chef/handledare vid vårdenheten kunna uppvisa utdrag från belastningsregistret, läs mer på Polisens webbsida.

 • Vidgat perspektiv inom sjuksköterskans kompetensområde, 7,5 hp VPK200. Max 20 platser.
  VFU genomförs vecka  37-39.  VFU-platser kommer finnas att söka i praktikplatsen.se vid operation/postoperationsavdelning, ambulans, olika mottagningar såsom akutmottagning, psykiatrimottagning, ungdomsmottagning/mödravård, hospice. Dina pass kan ske dagtid, kvällstid eller nattetid. Vanligen erbjuder vårdverksamheterna inte  VFU inom BB/förlossning/barnmottagning i denna kurs då de platserna är för studenter i kursen OMS samt specialistprogrammen. 

Kurser vid utlandspraktik i termin 5.
Gäller studenter som är antagna till Erasmus ICM, Linneaus Palme

 • Klinisk tillämpad omvårdnad, internationella studier, 7,5 hp, KTI100
 • Hälsa ur globalt perspektiv, 7,5 hp HGP100
 • Omvårdnad: Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp, OVM400
  I och med antagning till utbytesplats via Mobility-online anmäls du automatiskt till kurserna ovan.
  Högskolan Väst - Ansökan och viktiga datum 

Om du inte blir tilldelad en plats på kursen Omvårdnad av sjuka barn eller Vidgat perspektiv eller Klinisk tillämpad omvårdnad, internationella studier går din anmälan vidare till valbara kursen Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård MEV400. Du garanteras alltid en plats i MEV400 om du inte kan erbjudas en plats i annan kurs.

Tänk på att din anmälan är bindande och det krävs särskilda skäl till att inte ta sin kurs med VFU-plats i anspråk. 

Du kommer få besked i slutet av vårterminen om hur och när du ansöker om en  VFU-plats i kursen.  Om det är fler sökande än VFU-platser i kursen blir du erbjuden kursen Akutsjukvård om du inte  kan erbjudas en VFU-plats.

Om du blir erbjuden en VFU-plats och inte genomför VFU betyder det att detta VFU-tillfälle är förbrukat. Om detta var ditt första erbjudna VFU-tillfälle i kursen så betyder det att du därefter endast har ett tillfälle kvar. Om detta var ditt andra erbjudna  VFU-tillfälle i kursen så betyder det att du inte har något tillfälle kvar, dvs detta var din sista chans för VFU i kursen. Om du påbörjar VFU men inte slutför VFU tilldelas du betyg Underkänd (U).

Sök kursplanerna via kurskoderna HÄR!

Anmälan till valbar kurs

Markera ditt val av valbar kurs
Senast uppdaterad