Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gällande avveckling av kurser inom Socialpsykiatrisk vård, VGPSY

Gäller endast kull H18 till H19

Från och med hösten 2020 gäller en ny utbildningsplan för Programmet i Socialpsykiatrisk vård, VGPSY på Institutionen för Hälsovetenskap, Högskolan Väst. Detta innebär att de kurser som ingår i det tidigare programmet, kull H18 - H19 successivt kommer att avvecklas och ersättas av nya programkurser.

Om en kurs upphör eller får en ny kurskod har den studerande rätt till tre examinationstillfällen under en tid av minst ett år efter det sista examinationstillfället i anslutning till kursen. Vid omexamination får examinator kräva att den studerande omprövas mot samtliga lärandemål för kurs

en eller delkursen. Examinationsformerna ska vara desamma som vid ordinarie examination, men antalet examinerande moment får skilja sig från ordinarie examination, om inte annat framgår av kursplanen.

Flertalet moment från äldre programkurser kommer att vara möjliga att omexamineras i de kurser som ingår i den nya utbildningsplanen. Som ett andra alternativ (när ovanstående inte fungerar) erbjuds tre extra tentamenstillfällen  för de studenter som inte är klara med sina kurser inom det tidigare programmet med det sista tillfället ett år efter sista examinationen i den gamla kursen. Examinationsresultatet kommer att registreras på den provkod som tillhör den gamla utbildningsplanen även om själva examinationsmomentet görs i en av kurserna i den nya utbildningsplanen. Var medveten om att en avvecklingsplan innebär att de kurser som ingår inte kan examineras efter att det tredje examinationstillfället passerat.

Gången vid anmälan ser ut på följande sätt:

 1. Ta del av matriserna med schemat för omexaminationerna (se dokument nedan)
 2. Utifrån respektive matris ser du om du ska göra examinationen i en ny kurs eller om du ska göra examinationen på ett tillfälle utanför en ny kurs.
 3. Ska du göra din examination inom ramen för en ny kurs ska du begära Tillgång till den nya kursens Canvassida, detta görs via webbformuläret 
 4. Tag kontakt med kursansvarig vid inför kursstart och meddela att du önskar göra en tentamen, samt vilket provmoment det gäller.
 5. Du anmäler dig på den examination som det hänvisats till i matrisen nedan för omexaminationerna.
 6. Ska du göra din examination på ett tillfälle utanför en ny kurs ska anmälan till denna ske via Ladok för studenter
  Du behöver också begära Tillgång till den gamla kursens Canvassida via webbformuläret
  Via gamla kursens Canvassida hittar du vidare anvisningar gällande omexaminationerna.
 7. Vid frågor tag kontakt med programansvarig Maria Erlandsson; maria.erlandsson@hv.se, tel: 070-1844493.

För att kunna anmäla dig till tentamen behöver du:

 • Förlänga/öppna ditt tidigare studentkonto om du inte är aktiv student
 • Läsa informationen hur du Anmäler dig till tentamen 

Du kan anmäla dig tidigast 25 dagar innan tentamenstillfället och senast 8 dagar innan. Tänk på att använda dator då sidan för tentamensanmälan inte är mobilanpassad.

Övriga dokument relaterade till socialpsykiatrisk vård

kontakt


Senast uppdaterad