Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

För att hitta din studiegång använd i första hand den här sidan: Sök studiegång
Om du inte hittar din studiegång där kan du återkomma hit.

Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling SAAIL INFO H13

Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling SAAIL PEDA H13 50%

Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling SAAIL PEDA H13

Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling SAAIL SOCI H13

Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling SAAIL VARD H13 50%

Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Pedagogik med inriktning mot AIL SAPEA H15 100%

Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Pedagogik med inriktning mot AIL SAPEA H15 50%

Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Socialt arbete med inriktning mot AIL SASOA H15 100%

Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Socialt arbete med inriktning mot AIL SASOA H15 50%

Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Vårdvetenskap med inriktning mot AIL SAVAR H15 100%

Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Vårdvetenskap med inriktning mot AIL SAVAR H15 50%

Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram SABUV H15 100%

Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram SABUV H15 50%

Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram SABUV H16 Nätbaserad

Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram SABUV H16

Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram SABUV H17 50%

Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram SABUV H18

Barn- och ungdomsvetenskapligt masterprogram SABAU H13 100%

Barn- och ungdomsvetenskapligt masterprogram SABAU H13 50%

Elektroingenjör, elkraft Co-op TGELK H14

Elektroingenjör, elkraft Co-op TGELK H15

Elektroingenjör, elkraft Co-op TGELK H16

Elektroingenjör, elkraft TGELK H14

Elektroingenjör, elkraft TGELK H15

Elektroingenjör, elkraft TGELK H16

Förskollärarprogrammet LGFÖR H14

Förskollärarprogrammet LGFÖR H15

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Idrott och hälsa LGHEM H15

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Idrott och hälsa LGHEM H16

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem LGHEM H14

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 LAFOG H13

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 LAFOG H14

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 LAFOG H15

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 LAFOG H16

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 LAGRU H13

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 LAGRU H14

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 LAGRU H15

Hälsovetarprogrammet med inriktning mot Hälsopromotion SGHÄL H14

Högskoletekniker, elkraft TGHTE H15

Högskoletekniker, elkraft TGHTE H16

Industriell ekonomi Co-op TGIEK H13

Industriell ekonomi Co-op TGIEK H14 180 hp

Industriell ekonomi Co-op TGIEK H14

Industriell ekonomi Co-op TGIEK H15 180 hp

Industriell ekonomi Co-op TGIEK H15

Industriell ekonomi Co-op TGIEK H16

Industriell ekonomi TGIEK H13

Industriell ekonomi TGIEK H14 180 hp

Industriell ekonomi TGIEK H14

Industriell ekonomi TGIEK H15

Industriell ekonomi TGIEK H16

Lantmäteriingenjör TGLAI H14

Lantmäteriingenjör TGLAI H15

Lantmäteriingenjör TGLAI H16

Magister i tillverkningsteknik TAPTK H18

Magister i tillverkningsteknik TAPTK H19

Maskiningenjör Co-op TGMSK MAIP H15

Maskiningenjör Co-op TGMSK MAIP H14

Maskiningenjör Co-op TGMSK MAIP H16

Maskiningenjör Co-op TGMSK MAPU H14

Maskiningenjör Co-op TGMSK MAPU H16

Maskiningenjör Co-op TGMSK MDE H13

Maskiningenjör Co-op TGMSK MLO H13

Maskiningenjör TGMSK MAIP H14

Maskiningenjör TGMSK MAIP H16

Maskiningenjör TGMSK MAPU H16

Maskiningenjör TGMSK MAPUH14

Maskiningenjör TGMSK MLO H13

Maskiningenjör Co-op TGMSK MAPU H15

Maskiningenjör TGMSK H15

Maskiningenjör TGMSK MAIP H15

Maskiningenjör TGMSK MAPU H15

Maskiningenjör TGMSK MDE H13

Master i robotik och automation TARAU H17

Nätverksteknik med IT-säkerhet TGNIT H15

Nätverksteknik med IT-säkerhet TGNIT H16

Personalvetare SGPEV AROR H14

Personalvetare SGPEV AROR H15

Personalvetare SGPEV H15

Personalvetare SGPEV ORSA H14

Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi SGPAO H16

Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa SGPAH H16

Produktionsteknik, magister TAPTE H16

Produktionsteknik, magister TAPTE H17

Robotteknik, magister TAROB H16

Robotteknik, magister TAROB H17

Robotteknik, magister TAROB H18

Sjuksköterskeprogrammet VGSSK H14

Sjuksköterskeprogrammet VGSSK H15

Sjuksköterskeprogrammet VGSSK H16

Sjuksköterskeprogrammet VGSSK V15

Sjuksköterskeprogrammet VGSSK V16

Socialpedagogiska programmet SGSOP H14 Lärcentrum

Socialpedagogiska programmet SGSOP H14

Socialpedagogiska programmet SGSOP H15 Lärcentrum

Socialpedagogiska programmet SGSOP H15

Socialpedagogiska programmet SGSOP H16

Socialpedagogiska programmet SGSOP H17

Socialpedagogiska programmet SGSOP H18

Socialpedagogiska programmet SGSOP H19

Socialpsykiatrisk vård VGPSY H14

Socialpsykiatrisk vård VGPSY H15

Socialpsykiatrisk vård VGPSY H16

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet VAVIH H15 100%

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet VAVIH H15 50%

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet VAVIH H16 100%

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet VAVIH H16 50%

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa VAFOL H15 100%

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa VAFOL H15 50%

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa VAFOL H16 50%.

Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård VAPSV H15 100%

Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård VAPSV H15 50%

Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård VAPSV H16 100%

Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård VAPSV H16 50%

Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre VAVAA V16 50%

Tekniskt basår TZB40 H17

Tekniskt basår TZB40 H18

Tekniskt basår TZB40 H19

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Hälsopromotion med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SAHPM H16 100%

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Hälsopromotion med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SAHPM H16 50%

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Hälsopromotion med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SAHPM H17 100%

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Hälsopromotion med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SAHPM H17 50%

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SAPEG H16 50%

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SAPEG H16

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SAPEG H16100%

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SAPEG H17 100%

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SAPEG H17 50%

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Socialt arbete med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SASAR H16 100%

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Socialt arbete med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SASAR H16 50%

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Socialt arbete med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SASAR H17 100%

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Socialt arbete med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SASAR H17 50%

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Sociologi med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SASOL H16 50%

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Sociologi med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SASOL H16

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Sociologi med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SASOL H17 100%

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Sociologi med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SASOL H17 50%

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SAVRD H16 100%

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SAVRD H16 50%

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SAVRD H17 100%

Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) SAVRD H17 50%

Yrkeslärarprogrammet LAYRK H15

Yrkeslärarprogrammet LAYRK H16

Yrkeslärarprogrammet LAYRK H17

Yrkeslärarprogrammet LAYRK H18

Yrkeslärarprogrammet LAYRK H19

Senast uppdaterad