Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolans värdegrund pekar ut att ”verksamheten vid Högskolan Väst utgår från och försvarar principen om alla människors lika värde där demokrati och mångfald bidrar till social välfärd, rättvisa och hållbar samhällsutveckling”. Arbete med lika villkor är ett av våra viktigaste verktyg för att efterleva vår värdegrund. Lika mycket som det är en rättighetsfråga för individen så är det en kvalitetsfråga för högskolan. Lika villkorsperspektiv ska därför integreras i alla delar av verksamheten och högskolans studie- och arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och respekt.

Sökande och studenter på Högskolan Väst, omfattas av de delar av diskrimineringslagen som rör likabehandling av studenter (det vill säga utbildningsanordnarperspektivet).

På denna sida (och tillhörande undersidor, se nedan) finner du som student därför information om högskolans arbete med lika villkor, hur du kan bidra, vilka olika stöd- och kontaktfunktioner som finns samt vad du gör om du eller någon annan råkar ut kränkande behandling i form av ex. trakasserier eller diskriminering.

Undersidor:
Diskrimineringslagen
Så arbetar Högskolan Väst
Vad gör jag om något händer?
Kontaktuppfgifter

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen