Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolans ansvar utifrån diskrimingeringslagstiftningen

Högskolan har i rollen som utbildningsanordnare skyldighet, enligt lag, att arbeta främjande och förebyggande med aktiva åtgärder för att skapa en verksamhet fri från diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Aktiva åtgärder innebär att fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden. Högskolan Västs arbete för att skapa en miljö fri från diskriminering utgör en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (där också högskolans arbete med att förbygga kränkande särbehandling ingår).

Högskolan har en skyldighet att utreda omständigheterna när en student anser sig ha blivit utsatt för trakasserier och sexuella trakasserier (med koppling till diskrimineringsgrunderna) samt se till att eventuella missförhållandena upphör. Utbildningsanordnaren/arbetsgivaren kan också bli uppmärksammad på problemen på olika sätt och av andra personer än den utsatta och har då också en skyldighet att agera

Läs mer i riktlinjen för hur högskolan arbetar för förebygga och åtgärda diskriminering samt kränkande särbehandling. 

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen.