Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

INFORMATION TILL DIG SOM UPPLEVER SIG HA/HAR BLIVIT UTSATT

  • Om det är möjligt, säga ifrån klart och tydligt till den som utsätter dig att beteendet är oönskat och att du vill att det ska upphöra. Försök att vara så konkret som möjligt med vilket beteende/uttalande du upplever som diskriminerande/trakasserande.
  • Dokumentera det inträffade. Anteckna klockslag, datum, eventuella vittnen, händelsen och vad den som trakasserade dig sade och/eller gjorde, din reaktion och upplevelse (vad, var, när och hur).
  • För student: Rekommendationen är att prata med någon ansvarig, exempelvis program/kursansvarig eller ansvarig chef (för den utbildningen du går) och begära ett enskilt samtal. Gäller den misstänkta diskrimineringen relationen mellan dig och din kurs- eller programansvarige skall problemet signaleras till en högre nivå, där överordnad chef tar över ansvar för att utreda och hantera situationen.
  • Ta emot erbjudande om bearbetning och stöd om sådan bedöms som viktig. Stöd kan ges via företagshälsovården (anställd) och via studenthälsan (student).
  • Om du inte vill gå via programansvarig och chef, läs mer nedan om alternativa kontaktvägar.
  • Vill du göra en formell anmälan, läs mer under avsnittet ”Formell anmälan”

Använd anmälningsblankett nedan om du vill anmäla


kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen