Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenter från andra lärosäten får kontakta stipendiehandläggare eller motsvarande på det lärosäte där de studerar för information om detta. Stipendiet utlyses av Kungliga och Hvitfeldtska Stiftelsen och det är också stiftelsen som beslutar vilka studenter som ska bli tilldelade stipendium. Högskolan Väst administrerar detta stipendium såtillvida att inkomna ansökningar rangordnas i ett förslag till Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen för beslut.

Kungliga och Hvitfeldtska Stiftelsens Universitets- och Högskolestipendium tilldelas studenter som

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborg och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier

Ansökan måste innehålla underlag som styrker samtliga kriterier ovan.

Dessutom krävs att du har minst 60 högskolepoäng inom din grundutbildning avklarade, samt att du har för avsikt att examineras vid högskola eller universitet i Sverige.

Viktig information

Var noga med att bifoga alla nödvändiga dokument! Om du inte är född i Göteborgs stift måste personbeviset visa att du var folkbokförd där när du påbörjade dina gymnasiestudier. Stipendiehandläggaren på högskolan tar inte ansvar för ansökningar som inte är kompletta. Ev ansökningar inlämnade av studenter vid andra lärosäten än Högskolan Väst kommer inte att behandlas.

Ansökningsblankett

ansokan-om-stipendium-kungliga-och-hvitfeldtska-stiftelsens-stipendium.pdf


Sista dag för studenter vid Högskolan Väst som uppfyller kriterierna ovan att lämna ansökan är den 9 oktober 2018.

Ansökan skickas till:
Högskolan Väst
Registrator
461 86 Trollhättan
(kan också lämnas in i receptionen på högskolan)

OBS! Enbart studenter vid Högskolan Väst kan ansöka om detta stipendium via denna utlysning. Övriga ansökningar kommer inte att behandlas.

Frågor?
Kontakta sekreterare Kenneth Odéus, e-post: kenneth.odeus@hvitfeldtskastiftelsen.se

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen