Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Välkommen hem!

Vi hoppas att du haft en bra utbytestid och fått många bra och nyttiga erfarenheter med dig hem!

När du väl kommit hem finns fortfarande en del pappersarbete som behöver avklaras innan allt är klart och dina poäng från utbytet är tillgodoräknade.

Nedan hittar du information om vad du behöver göra nu när du kommit tillbaks till Högskolan Väst.

Betyg och tillgodoräkning av poäng

Tillgodoräknande innebär att poängen som du har tagit utomlands läggs in i Ladok och utgör vanligtvis en del av det antal poäng du behöver för att ta en examen vid Högskolan Väst. Spara dina utlänska betyg, i Ladok syns enbart antalet poäng per kurs utomlands, inte betygsgraden, så betyget från utbytesstudierna kan vara ett bra komplement till ditt examensbevis.

Tillgodoräknandet sker inte automatiskt, du är själv ansvarig för denna process. Vid hemkomsten efter dina utlandsstudier ska du fylla i en ansökan om tillgodoräknande.

Tillgodoräknande görs alltid av en akademisk bedömare vid din heminstitution/fakultet och ska ha diskuterats innan ditt utbyte via godkänt Learning Agreement.

Du måste alltid bifoga en kopia på ditt Transcript of Records från utbytesstudien tillsammans med din ansökan om tillgodoräknande. Detta betygsutdrag skickas till dig eller till högskolan från ditt värduniversitet. Om det skickas till oss kontaktar vi dig.
Du bör också räkna med att tillgodoräkningen kan dröja, så se till att vara ute i god tid.

Du kan läsa mer om tillgodoräknande och hitta blanketter här.

Utvärdering/reserapport

Vi behöver veta hur ditt utbyte varit, och din utvärdering är viktig för vår verksamhet. För som blivit beviljad stipendie via Erasmus, Linnaeus-Palme eller MFS är det obligatoriskt att göra en slutrapport då utbytet avslutats. Rapporten görs i regel online. Du kommer att få ett mail med information om hur du ska gå tillväga. För dig som gjort din utbytesperiod på annat sätt finns ett rapportformulär att använda nedan.

lämna in Certificate of Attendance 

Lämna in Certificate of Attendance, signerad av ditt utbytesuniversitet, där start-och slutdatum framgår så att vi får information om att dina studier är avslutade och kan, i de fall detta gäller, betala ut resterande delar av ditt stipendiemedel (ex inom Erasmus+). Blanketten hittar du här.

Hjälp till att informera om utbytesstudier

Om du är intresserad av att berätta om ditt värduniversitet, värdland och om din utbytestid i samband med informationsmöten eller övriga aktiviteter, tveka inte att kontakta oss oavsett var du gjort dina utbytestudier. Du kan i så fall skicka en intresseanmälan till international@hv.se och berätta vad du skulle vara intresserad av att hjälpa till med. Vi behöver t.ex. hjälp på vår Internationella vecka och eventuellt andra tillfällen då studenter vid Högskolan Väst informeras om utbytesmöjligheter som erbjudas och vad de innebär.

Stipendier

För dig som har rest på en utlandsperiod utanför EU och utan finansiellt stöd från något av våra program (alltså inte via ERASMUS+, Linnaeus-Palme eller ISEP) finns möjlighet att söka Resestipendium från Sparbanskstiftelsen Väst eller andra stipendier.
Läs mer på stipendiesidan

Senast uppdaterad av Maria MacDonald