Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad innebär Erasmuspraktik i korthet?

Med Erasmuspraktik menas praktik vid företag, utbildningscentrum, forskningscentrum eller andra organisationer i ett av medlemsländerna som ingår i Erasmusprogrammet. Praktiken skall ha relevans för din utbildning och ge dig kunskaper som du kan använda i ditt framtida yrkesliv. Praktik vid EU-institutioner, nationella kontor som hanterar EU-program är ej godkänd.

Finansiering

Stipendiet är ett bidrag som ska användas till utgifter som resa, boende och andra omkostnader som uppkommer under praktikperioden. Det beräknas utifrån ett dagsbelopp baserat på vilken land du gör praktik i. För hela månader (30 dagar) används alltid månadsbeloppet, oberoende av månadens längd. Vid en ofullständig månad räknas antalet dagar i motsvarande dagsbelopp.

Stipendiet betalas ut i två delar. Första delen, 70 %, av stipendiet betalas ut vid praktikstart. Resterande del, betalas ut efter avslutad praktikperiod, när utvärdering/rapport och Traineeship Certificate är inlämnat. Studentutvärderingen görs elektroniskt och är obligatoriskt för alla som har deltagit i Erasmus+ mobilitetsprogrammet. Om din praktik ingår som en del av din utbildning och är poänggivande kan du få studiemedel för praktiken.

Det är inte tillåtet att motta Sidas resestipendium eller andra stipendium från EU eller UHR för en och samma period som du mottar Erasmusstipendium.

Om praktikperioden avbryts tidigare än överenskommen tidsperiod, kan hela eller delar av Erasmusstipendiet krävas tillbaka av Högskolan Väst.

Hur ansöker man?

Skapa din ansökan online. I ansökningsformuläret skall du bl a beskriva dina arbetsuppgifter samt vilka kunskaper och vilken kompetens som du förväntar dig att anskaffa under din praktik.
Vi tar emot stipendieansökningar löpande, och handläggningstiden är upp till tre veckor undantaget semestertider (sommar och jul) då handläggningstiden kan vara längre.

Försäkring

Om praktikperioden är en del av din utbildning och är poänggivande, täcks du av Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student UT. Läs mer om denna på Kammarkollegiets hemsida.

Om du inte kan tillgodoräkna dig praktiken i dina studier vid Högskolan Väst, täcks du inte av Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student UT. Såvida den mottagande organisationen inte åtar sig att ge dig en olycksfalls- och ansvarsförsäkring måste du teckna ett motsvarande grundläggande försäkringsskydd på egen hand. En kopia på försäkringsintyget måste skickas med i ansökan.

EU-kortet

Du ska även ha med dig ett EU-kort från Försäkringskassan. EU-kort ger dig rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner i EU/EES länderna samt Schweiz utan annan kostnad än eventuell patientavgift. EU-kortet ger dig rätt till sjukhusvård, läkarvård, tandvård, läkemedel m.m. som ges inom det allmänna sjukvårdssystemet i det landet du befinner dig i. Kortet skall alltid visas upp i samband med sjukvård.

Tips på webbplatser

  • Erasmus Intern - Företag och organisationer erbjuder praktikplatser för Erasmuspraktik
  • Universitets- och högskolerådets webbplats kan du hitta praktikplatsmöjligheter inom Europa
  • ESPA UK förmedlar praktikplatser i Storbritannien för studenter på universitets- och högskolenivå
  • Placement UK förmedlar praktikplatser inom Storbritannien för studenter på universitets- och högskolenivå

Senast uppdaterad av Maria MacDonald