Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad innebär Erasmuspraktik i korthet?

Med Erasmuspraktik menas praktik vid företag, utbildningscentrum, forskningscentrum eller andra organisationer i ett av medlemsländerna som ingår i Erasmusprogrammet. Praktiken skall ha relevans för din utbildning och ge dig kunskaper som du kan använda i ditt framtida yrkesliv. Praktik vid EU-institutioner, nationella kontor som hanterar EU-program är ej godkänd. 

En ERASMUS+ praktik måste vara mins 2, max 12 månader.

Finansiering

Om du blir antagen till att åka som Erasmusstudent så får du också automatiskt Erasmusstipendium. Stipendiet är ett bidrag som ska användas till merkostnader - utgifter som resa, boende och andra omkostnader som uppkommer under utbytesstudierna/praktiken. Studiemedel från CSN är fortfarande din huvudinkomst.

Stipendiet betalas ut i två delar. Första delen, 70 %, av stipendiet betalas ut vid terminsstart. Resterande 30 % betalas ut efter att studierna avslutats, när utvärdering/rapport och Confirmation of Attendance är inlämnat. Studentutvärderingen görs elektroniskt och är obligatoriskt för alla som har deltagit i Erasmus+ mobilitetsprogrammet.

Hur stort stipendiet är beror på vart du ska studera, men mellan 400 - 510 EUR per månad är den ersättning som utgår för studier (400 i de flesta länder). Du får sedan ett påslag per månad för praktik som ligger på 150 EUR.

Studenter med funktionshinder är berättigade till extra stöd via programmet. Dett är inget som behöver sökas extra, men viktigt att meddela vid ansökningstillfälle. NAIS besked krävs.

Om utbytesstudierna avbryts skall utbetalt Erasmusstipendium återbetalas helt eller delvis efter beslut av International Office.

Det är inte tillåtet att motta Sidas resestipendium eller andra stipendium från EU eller UHR för en och samma period som du mottar Erasmusstipendium. Däremot kan man söka Erasmusstipendium mer än en gång.

Hur ansöker man?

Du ansöker online. Läs mer på www.hv.se/utland, sektionen "viktiga datum", men du behöver informera international@hv.se om att du vill söka om du gör detta utanför ansökningsfönster som finns angivna på sidan. Vi tar emot ansökningar löpande för Erasmus+ praktik som inte är utbytesavtalsreglerad (studier på sjuksöterskeprogram och socialpsykiatrisk vård).

Försäkring

Du kommer som del av dina förberedelser att tillsammans med din insittutionskoordinator upprätta ett ERASMUS+ traineeship agreement. Detta utgör underlag för den samlingsförsäkring Student UT från Kammarkollegiet som du täcks av. Läs mer om denna på Kammarkollegiets hemsida.

EU-kortet

Du ska även ha med dig ett EU-kort från Försäkringskassan. EU-kort ger dig rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner i EU/EES länderna samt Schweiz utan annan kostnad än eventuell patientavgift. EU-kortet ger dig rätt till sjukhusvård, läkarvård, tandvård, läkemedel m.m. som ges inom det allmänna sjukvårdssystemet i det landet du befinner dig i. Kortet skall alltid visas upp i samband med sjukvård.

ladda ned erasmus+ appen inför din utresa

Läs mer här

Tips på webbplatser

Relaterad information


Senast uppdaterad