Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst har tecknat s k bilaterala avtal med ett antal universitet utanför EU. Genom dessa avtal ges studenter möjlighet att kostnadsfritt eller till en reducerad terminsavgift studera under en överenskommen tidsperiod. Då dessa avtal över tid är beroende av en balans mellan utresande och inkommande studenter kan antalet studieplatser variera från år till år.

När du har fått antagningsbesked att du är antagen till utbytesstudier inom ett bilateralt avtal är det viktigt att du fyller i, skriver under och returnerar de dokument du får hemskickade till dig, annars går du miste om din plats! Tänk sedan på att du måste skicka in en anmälan även till värduniversitetet! Högskolan Väst tillhandahåller endast utbildningsplatsen och informerar värduniversitetet om att du är antagen som utbytesstudent. I övrigt är det ditt ansvar att kontakta värduniversitetet för att dels ge dem den information de behöver dels skaffa dig själv den information du behöver för att kunna välja rätt kurser, söka boende med mera.

Dina rättigheter är:

  • Registerutdrag (Transcript of Records): Vid fullgjorda utlandsstudier har du rätt till ett intyg av vilket framgår dina studiepoäng och betyg. Intyget skall undertecknas av värduniversitetet.
  • Tillgodoräknande av dina studier: De kurser du läst vid värduniversitetet skall tillgodoräknas enligt undervisningsavtalet. Det är dock din skyldighet att rapportera dina betyg och underlag för tillgodoräknande till Högskolan Väst.
  • Avgiftsfrihet: Du behöver inte betala några avgifter till ditt värduniversitet för undervisning, registrering, tentamina. Undantag är dock eventuella studentkåravgifter samt avgifter för kopiering, ev avgifter för bibliotekskort etc.

Dina skyldigheter som utresande student innefattar:

  • Att du ser till att eventuella ändringar av undervisningsavtalet omgående godkänns skriftligen av både ditt universitet och värduniversitetet.
  • Att du följer värduniversitetets regler och föreskrifter.
  • Att du är en god representant för Högskolan Väst .
  • Att du efter hemkomst avlägger rapport om dina utlandsstudier på blanketten Rapport utbytesstudier/praktik. Du hittar blanketten i spalten till höger.

Innan du reser kan det vara bra att läsa vad tidigare utbytesstudenter har tyckt om att resa till ditt värduniversitet. Du finner utvärderingar från nästan tjugo svenska universitet och högskolor på www.stars.liu.se .

Du kommer också att omfattas av en försäkring tecknad av Högskolan Väst hos Kammarkollegiet för alla utresande studenter. Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller på www.kammarkollegiet.se.

Utöver de kostnadsfria platser som erbjuds ges studenter på vissa lärosäten också möjlighet att studera en eller två terminer mot en reducerad terminsavgift. För att få veta mer om detta kan du vända dig till din internationella koordinator på institutionen.

Studier inom bilaterala avtal är studiemedelsberättigande.

Du har som betalande student samma rättigheter och skyldigheter som ovan. Detsamma gäller försäkringsskydd

Senast uppdaterad