Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bestämmelser

Kursvärderingar är obligatoriska enligt Högskoleförordningens 1 kap.

"Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna." Förordning (2000:651)

Hur en kursvärdering går tillväga

Vid Högskolan Väst genomförs kursvärderingar i form av webbenkäter. I samband med att man som student avslutar en kurs läggs ett meddelande ut på Disco* om att en kursvärdering startar. Då har man 14 dagar på sig att frivilligt och anonymt svara på kursvärderingen. Efter detta sammanställs en rapport som kursansvarig ska kommentera och därefter publicerar kursansvarig rapporten i Disco, som man som student kan ta del av. När rapporten är publicerad får samtliga registrerade studenter ett mail om att detta är gjort med en länk till DisCo-sidan.

Användningsområde

Vid utvärderingen är studenternas åsikter värdefulla. Resultatet av den genomförda kursvärderingen analyseras och utvärderas av kursansvarig samt övriga inblandade lärare på kursen. Vid publiceringen lämnar kursansvarig kommentarer och framför eventuella förslag på förbättringar. Utvärderingen används sedan som ett viktigt underlag vid utveckling och förnyelse av kurser och program och lyfts på institutionens olika program- och ämnesråd samt i vissa fall även på institutionens ledningsgrupp.

Allmän handling

Resultatet är en allmän handling. Det innebär att studenter och personal från samtliga institutioner, den centrala administrationen, nämnder och råd samt intresserad allmänhet ska ha tillgång till materialet men då alla studenter svarar anonymt så kan man inte härleda till vem som svarat vad.

Kursvärderingsrapporter


Kontakt


Senast uppdaterad