Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En lärare förklarar för två studenter. Foto.
Kursen bidrar med fördjupning i hur ”sifferdata” från enkäter kan analyseras med statistiska metoder. Reliabilitetstest, begreppet statistisk signifikans och innebörden i att en variabel förklarar en annan variabel är exempel på sådant som förklaras och exemplifieras. Den forskarstuderande uppmanas under kursen bidra med konkreta exempel från arbetslivet eller det pågående doktorandprojektet. Under kursen diskuteras och exemplifieras hur statistiska metoder kan användas för att belysa och finna svar på frågeställningar relaterade till dessa konkreta exempel.

FAKTA


NIVÅ

Forskarnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Behörig är den som är antagen till utbildning på forskarnivå samt har godkänt resultat på kurs i kvantitativ metod på forskarnivå 7,5 hp.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2024

VÅR 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-15613

START/SLUT

Från v.03 2024 till v.22 2024

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter