Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En central tematik i denna kurs är vad som konstituerar arbetsintegrerat lärande (AIL) som kunskapsområde och hur detta område förhåller sig till svensk och internationell forskning inom områden som Work Integrated Learning (WIL), Work Based Learning (WBL) och Co-Operative education (Co-Op), samt social- och humanvetenskaper mer generellt. Kursen behandlar såväl empiriska frågor som teoretiska traditioner och metodiska ansatser, i historiska och samtida perspektiv.
En särskild fråga är relationen mellan AIL som studieobjekt och som metodisk ansats. Mot denna bakgrund behandlas hur pedagogikens teorier och metoder kan användas för forskning inom området AIL och hur pedagogikämnet som generell vetenskap avgränsas i förhållande till AIL, inom ämnet pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Inom ramen för kursen tematiseras hur de studerandes egna doktorandprojekt kan placeras inom ämnet pedagogik med inriktning mot AI.

FAKTA


NIVÅ

Forskarnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Behörig är den som är antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet pedagogik med inriktning mot AIL eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus