Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Denna kurs syftar till att ge en översikt av pedagogik som vetenskap, både i ett samtidsperspektiv och ett historiskt perspektiv. Detta görs genom att gå igenom frågor, ansatser, teorier och metoder som pedagogikämnet historiskt arbetat med och den debatt om pedagogikämnets "identitet" som förts i Sverige.
Den litteratur som behandlas reflekterar såväl individ-, organisations- som samhällsnivåerna – och relationerna mellan dessa nivåer. Kursen tar också upp hur svensk pedagogisk forskning förhåller sig till internationell forskning. En deltematik är hur pedagogikens teorier och metoder kan användas för forskning inom kunskapsområdet arbetsintegrerat lärande (AIL) och ur pedagogikämnet avgränsas i förhållande till AIL. Urvalet av litteratur innehåller såväl svenskspråkig litteratur som engelskspråkig. Inom ramen för kursen diskuteras det egna doktorandprojekt, i förhållande till pedagogik som vetenskap och AIL som studie- och kunskapsobjekt.

FAKTA


NIVÅ

Forskarnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Den studerande skall vara antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet pedagogik med inriktning mot AIL eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus