Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Trots att Sverige på många sätt är ett föregångsland när det gäller att se till barnens intressen, glömmer man också ofta att höra barns och ungdomars egna röster när man fattar olika beslut som rör dem.

– I den här utbildningen vill vi synliggöra barns och ungdomars livsvillkor och lyfta fram deras egna perspektiv och erfarenheter. Vi vill problematisera maktförhållanden som begränsar barns och ungdomars delaktighet och välbefinnande och skapa en handlingsberedskap för att möta deras behov på olika nivåer, säger Helena Korp, Emma Sorbring och Martin Molin som är lärare på programmet. 

Utveckla egen kompetens

För att förstå komplexiteten i barns och ungdomars livssituation och stärka deras ställning i samhället behövs yrkespersoner och forskare som samverkar över traditionella ämnes- och professionsgränser.

– Vi skapar nu möjligheter för skolor, socialkontor, vårdcentraler och olika organisationer att höja sin kompetens inom barn- och ungdomsvetenskap. Och vi hoppas på ett intensivt och värdefullt utbyte mellan forskning och praxis, där barn och ungdomar står i centrum.

Senast uppdaterad