Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vem riktar sig programmet till?

- Alla studenter, svenska likväl som internationella, som är intresserade av fördjupade studier av internationell politik.

Varför tycker du man ska söka programmet?

- Genom programmet får man bättre förståelse för, och analytisk färdighet att arbeta med, viktiga frågor kring ämnen som migration, segregation, jämställdhet, mänskliga rättigheter, miljöpolitik, politiska styrning av ekonomi, konflikter och terrorism. I dagens allt mer globala värld är detta brinnande viktiga frågor att belysa och finna lösningar på. 

Vilka kunskaper har studenten efter examen?

- Förutom att magisterprogrammet ger behörighet till vidare studier på masternivå och/eller forskarutbildning  så ger programmet med sin internationella profil också en gedigen formell utbildning som lämpar sig för att söka jobb inom ett stort antal företag, institutioner och organisationer som arbetar med internationella frågor. Detta kan vara allt från EU, ambassader, internationella organisationer, kommuner, statliga myndigheter och icke-statliga organisationer.

Varför har ni skapat programmet?

- Programmet är en vidareutveckling av filosofie kandidatprogrammet IPPE - Internationella programmet för politik och ekonomi - och har under flera år efterfrågats av IPPE-studenter såväl som av internationella studenter.

Vilka undervisar på programmet?

- Programmet är framtaget i nära samarbete med University of Western Cape i Kapstaden.  Så förutom lärarna på IPPE-programmet har vi också lärare från University of Western Cape som kommer att undervisa på vissa kurser. Genom programmets internationella profil kommer vi också att bjuda in föreläsare från övriga delar av världen.

Senast uppdaterad