Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En central fråga för Exportstiftelsen är hur mindre företag ska kunna attrahera kvalificerad, högutbildad arbetskraft.
– Det är ett problem som småföretag ställs inför. Dessa företag ligger ofta utanför storstäderna och många nyutexaminerade studenter lockas av jobb i de stora internationella företagen, med kontor i storstäderna. Det är likadant för företag över hela Europa, säger Hasse.

Han var därför intresserad av att få situationen dokumenterad. Frågorna Hasse ville få besvarade var – hur ska småföretag kunna tillgodose sitt kompetensbehov och hur ser akademiker som valt en karriär i dessa företag på sitt arbete? Hans kontaktade Högskolan Väst och föreslog frågeställningen som uppsatsämne.  
– Jag hade tidigare varit i kontakt med Högskolan Väst och visste att deras magisterprogram Internationellt företagande var en riktigt bra utbildning för alla som vill arbeta internationellt. Så uppsatsämnet borde intressera någon student där, tänkte jag, säger Hasse.

Ett par drivna studenter tog sig an uppdraget. Uppsatsen byggde på ett antal intervjuer med akademiker i småföretag i olika europeiska länder.
– Det var ett omfattande arbete och resultatet bekräftade vad vi anade, men inte hade bevis för.

Uppsatsen kunde fastslå två saker. Det första var att akademiker i mindre företag är mycket nöjda med sin arbetssituation. De intervjuade nämnde korta beslutsvägar, stort medbestämmande, delaktighet och självständigt arbete, som anledningar till detta. Det andra var hur viktig närvaron av högskolor är för näringslivet ute i regionerna, speciellt för småföretagen. De får därigenom tillgång till kunskap och studenter.
– Det är lättare att få studenter att stanna kvar i regionen efter examen om de har sina rötter där. Så en högskola som Högskolan Väst är oerhört viktig för företag och samhälle, betonar Hasse.

Hasse och ITM Worldwide Foundation är definitivt intresserade av fler uppdrag.
– Studenterna har gjort ett riktigt bra jobb. Vi fick en internationell studie som uppfyllde alla akademiska krav och gav oss ett resultat vi kunde använda i vårt marknadsföringsmaterial för att sprida bilden av småföretag som en bra alternativ akademikerkarriär, säger Hasse.

Senast uppdaterad