Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vem riktar sig programmet till?
- Undervisningsspråket är engelska och studenter från hela världen som är intresserade av fördjupade kunskaper i finans är välkomna att söka magisterprogrammet.

Varför ska man söka programmet?
- Magisterprogrammet i finans betonar den kompetens som behövs i dagens globala finansiella miljö genom att erbjuda en gedigen förståelse för de grundläggande kvantitativa verktyg från ekonomisk teori, finansiell modellering, prognoser och dator- och internetapplikationer - som alla håller på att bli allt viktigare i finansbranschen. Kurser i programmet syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om begrepp och metoder i finans, vilket gör det möjligt för studenter att tillämpa dem på verkliga problem. Denna kombination av hög teoretisk nivå och professionellt fokus förbättrar studenters anställbarhet.

Vilka kunskaper har studenten efter examen?
- Förutom att magisterprogrammet ger behörighet till vidare studier på forskarutbildning så ger programmet också en gedigen formell utbildning som lämpar sig för att söka jobb inom en mängd olika branscher. Programmets forskningsseminarier ger studenterna tillgång till den senaste forskningen i klassrummet – långt innan den finns med i läroböcker. Detta ger studenterna möjlighet att ha ett kritiskt perspektiv i dagens föränderliga finansiella landskap.

Varför kom programmet till?
- Två viktiga faktorer gör Magisterprogrammet i finans vid Högskolan Väst till en nödvändighet. Först, den exponentiella tillväxten i finansiella tjänster tillsammans med den ökande förekomsten av internationella aktörer understryker behovet av ekonomer som kan förstå branschens bästa praxis och tillämpa dem till den lokala marknadens krav. Detta har skapat ett ökat behov av kvalificerade ekonomer inom områdena ekonomisk förvaltning, Corporate Finance, investeringar och tillämpad finansiell forskning. För det andra har den senaste internationella finanskrisen signalerat behovet av kunniga ekonomer inom etisk finansiell praxis som kräver inte bara förståelse för etablerade finansiella modeller utan också kunskapen att undersöka sådana modeller och att tänka utanför boxen.Programmet är en naturlig fortsättning på Mäklarekonomprogrammet vid Högskolan Väst och har under flera år efterfrågats av mäklarstudenter såväl som av internationella studenter.

Vilka undervisar på programmet?
- Kompetenta lärare från Högskolan Väst och internationella gästprofessorer ger en bred solid grund i ekonomi. Dessutom ger ansedda företrädare från näringslivet seminarier och workshops, vilket bidrar till ökade möjligheter för studenterna att tillgodogöra sig de senaste kunskaperna, säger Mahler.

Senast uppdaterad