Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.


- Under det året som har gått sedan jag avslutade min magisterutbildning har jag fortsatt mina studier som doktorand inom produktionsteknik. Mitt huvudsakliga forskningsområde är svetsteknik med specialinriktningen pulver metalldeponering av superlegeringar. Detta är en additiv tillverkningsteknik som använder sig av en laser för att smälta pulver på en metallisk yta. Denna tillverkningsmetod tillverkar komponenter nära dess slutgiltiga form och tar därför vara på materialet till en väldigt hög grad, berättar Andreas.

Magisterutbildningen gav rätta behörigheten

Magisterutbildningen i produktionsteknik gav Andreas behörigheter att söka forskarutbildningen och gav en fördjupad förståelse för hur olika produktionstekniska tillverkningsmetoder fungerar.

- Magisterutbildningen innehöll praktiska moment inom områden som svetsning, maskinbearbetning termisk sprutning och automation vilka är några av de starkaste forskningsområdena för Högskolan Väst. I och med att högskolan har starka kopplingar till industrin innehöll utbildningen studieresor till industriella fabriker så som GKN, NEVS och Uddeholm.

-Jag tror att utbildningen ger en stor fördel för en framtida industriell karriär eftersom det finns en väldigt stark koppling mellan industrin och forskningen på Högskolan Väst.

Både magisterutbildningen och forskarutbildningen är förlagd till Produktionstekniskt centrum, PTC. Andreas berättar att han blev introducerad till PTC och forskningen där genom magisterutbildningen.

-En stor fördel med att vara på PTC är kompetensen som finns tillgänglig i och med forskare och ingenjörer som gärna svarar på frågor och hjälper till. På PTC har vi också tillgång avancerad utrustning och på så sätt möjlighet att observera och utföra laborationer med industriell forskningsutrustning – där finns exempelvis materiallabb, maskinverkstad robotceller och svetsceller. 

Vad gör du om tio år?

- Om tio år hoppas jag att jag har en betydande roll inom forskning och utveckling av svetsmetoder, gärna inom additiv tillverkning. Detta tror jag är en metod som kommer få ett stort genomslag under det kommande decenniet.

 

Intervjun gjordes ht-2014.

Senast uppdaterad