Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

– I Sverige jobbar vi målmedvetet kring diabetes och har höga mål, exempelvis att minska andelen personer med HbA1c över 70 mol/mmol, säger Pia Hanås, diabetessköterska sedan många år tillbaka.

Pia har i 15 års tid hållit diabeteskurser vid Högskolan Väst och är nu en av lärarna på det nya programmet Specialistsjuksköterskeprogrammet inom diabetesvård. Utbildningen, som ges i samverkan med Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde, är en av de första som drar igång i landet efter påtryckning från Diabetessköterskeföreningen, SFSD.

– Från Högskolan Västs håll så håller jag i kursen "Diabetes I" tillsammans med min kollega Ulla Fredriksson Larsson, säger Pia.

– Initialt tror jag att efterfrågan från arbetsgivarna kan vara begränsad och det tror jag beror på att man inte riktigt förstår nyttan. Men varje enskild klinik eller vårdcentral arbetar med att nå de regionalt och nationellt uppsatta målen. I det arbetet kan den specialistutbildade diabetessjuksköterskan vara spindeln i nätet och kunskaperna man har med sig från utbildningen kan lyfta en hel verksamhet framåt. Alla som arbetar med personer som har diabetes och som är intresserade av att bli specialistsjuksköterska inom området för att öka sin kompetens, för att arbeta långsiktigt med god och hög kvalitet. 

Kompetens att driva förbättringsarbete

Pia menar att studenter som kommer att läsa programmet får en helhet, och kompetens att självständigt driva förbättringsarbete och vara en motor för kvalitetsutveckling. Hon berättar också om det som är lite speciellt just kring arbetet med personer med diabetes.

– Det handlar mycket om att få till det goda mötet och att arbeta personorienterat med respekt för individen. Det är individen som gör det stora arbetet hemma, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Dessutom är arbetet som diabetessjuksköterska ett mycket självständigt och spännande arbete där man ofta tar egna beslut. För egen del har jag inte haft en enda tråkig dag på jobbet sedan jag började med diabetes och det ser jag som en fantastisk glädje och förmån.

Hade du velat gå programmet själv?

– Tveklöst! Jag har känt att det är fantastiskt roligt och intressant varenda dag sedan jag började arbeta med diabetesvård, säger Pia.

 

Intervjun gjordes vårterminen 2016.

Senast uppdaterad