Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Redan efter några veckor under specialistutbildningen märkte Conny att han började tänka i andra banor än tidigare.

-Jag ser mer helheter runt patienten och försöker hitta lösningar på omvårdsproblem på ett annat sätt än tidigare. Och jag och de andra studenterna på utbildningen har många, och olika, erfarenheter att dela och diskutera kring. Hur bedrivs omvården inom exempelvis ambulansen, i hemmet, på en avdelning och så vidare.

Efter sjuksköterskeexamen 2009 jobbade Conny på akuten i Arvika, sedan "på ambulansen" i Årjäng för att i höstas (2012) få ett vikariat inom hemsjukvården i hemorten Årjäng.

-Hemsjukvården handlar om omvårdnad av patienter i hemmet. Där möter man patienter i alla åldrar, allt från födsel till döden. Idag vårdar vi alltfler fler patienter i deras hemmiljö. Det är möjligt mycket tack vare den tekniska utrustning som finns hemma hos vårdtagarna.

Ville förkovra sig

Det var när han arbetade som ambulanssjuksköterska som tankarna kom på att vidareutbilda sig.

- Jag ville kunna jobba kvar på hemorten, och gärna inom hemsjukvården. Att jobba som ambulanssjuksköterska är fysiskt krävande och jag kände att jag inte skulle kunna jobba kvar där tills pensionen... Dessutom är alla inom hemsjukvården i Årjäng utbildade till distriktssjuksköterskor.

Prioritera

En dag i veckan åker Conny till Trollhättan för att skriva på magisteruppsatsen tillsammans med en klasskamrat.

-Jag får ledigt några dagar/termin för studier. Jag skulle vilja ha mer, men är tacksam för det lilla. Jag tar helger och kvällar till hjälp. Det fungerar bra. Man får helt enkelt prioritera.

I januari 2014 är Conny klar med utbildningen, men han har redan planer på att läsa till ytterligare kurser för att möta dagens ökade kunskapskrav.

- Jag kommer nog att komplettera med kurser inom den palliativa vården, säger han. Men först ska uppsatsen bli klar.

Intervjun gjordes januari 2013.

Senast uppdaterad