Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Intervjuer_Torgny

Under en längre tid hade Torgny känt en önskan om att vidareutbilda sig växa fram.
- Jag ville få en djupare kunskap om området jag jobbar med. En bonus är att kliniken, avdelning 64 på NÄL, inför ett lönelyft för oss som vidareutbildat oss. Jag läste på halvfart och arbetade mycket helger och kvällar under studietiden, det fungerade för mig, men arbetstiderna är något som läggs upp individuellt. Under själva studietiden fick jag halva lönen samt ett extra bidrag från kliniken.

Utbildningen gav de rätta verktygen

Torgny berättar att fokus under utbildningen till stor del handlade om att ge en djupare förståelse för psykisk ohälsa, att förstå komplexiteten bakom patientens psykiatriska problematik.
- Det finns alltid en orsak till problematik. Det kan vara ärftligt, det kan vara missbruk eller det kan vara depressioner. Det är ganska enkelt att förstå att någon är deprimerad, men vad har utlöst depressionen? Genom utbildningen får man verktyg för att kunna ge adekvat vård.

 Torgny är särskilt nöjd med sjukdomsläran som ingick i utbildningen

-Att se symptomen ingår i sjukdomsläran. Man kan se på biologisk nivå, vad händer i kroppen? Genom utbildningen på avancerad nivå har jag fått kunskap om orsak och verkan. Det gör det enklare att se vem man har framför sig.

-Att hjälpa människor med psykisk ohälsa på ett tidigt stadium, har klara socioekonomiska vinster. Vi kan hjälpa människor upp ur ån, men vi behöver också hjälpa dem så att de inte trillar i ån från första början, så det är viktigt med förebyggande arbete också.

Magisteruppsatsen – en lärorik erfarenhet

Uppsatsarbetet inleddes med en metodkurs.
- Det är viktigt att metoden beskrivs på ett sätt så att samma studie kan göras igen och med samma resultat. En studiekamrat och jag valde att göra en patientorienterad studie där vi intervjuade patienter. Centralt för oss var att tänka in etiska aspekter vid varje moment och viktigt att inte ställa ledande frågor. Uppsatsarbetet var väldigt lärorikt.

Prova nytt med VFU

I utbildningen ingår VFU-perioder (Verksamhetsförlagd utbildning), något som Torgny uppskattade.
- Jag valde att göra VFU:n på min ordinarie arbetsplats. Under VFU-perioderna handleds man av en specialistutbildad sjuksköterska som man reflekterar med och emot. Jag hann gå på djupet med mina uppgifter och fick tid till reflektion. För att lära sig måste man GÖRA. Prova saker man inte provat tidigare. Det är en av styrkorna med VFU.

 

 

Senast uppdaterad