Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vem riktar sig programmet till?

- Programmet riktar sig till personer som arbetar med hälsa och välbefinnande i människonära verksamheter i olika sammanhang. Det kan röra sig om verksamhet i kommuner, regionen och nationellt på olika strategiska nivåer. Exempelvis HR-funktioner, ansvariga för personalfrågor, folkhälsosamordnare, utbildningsansvariga, vård och omsorg och social service. Alla som arbetar med och för människor har nytta av utbildningen.

Varför ska man specialisera sig inom hälsopromotion med inriktning mot arbetsintegrerat lärande?

- Nyttan av en akademisk utbildning blir tydlig först när den har relevans för det omgivande samhället. Likaså behöver erfarenheterna från arbetslivet påverka utbildningen. Det är en ömsesidig förståelse och ett lärande där formell kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap samverkar, de är olika men lika värda.

Vilka unika kunskaper har studenten efter examen?

- Studenten har en fördjupad kunskap om faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande, kan urskilja det unika i att främja hälsa samtidigt med att förebygga ohälsa, får strategier för hur man i vardagen kan arbeta med hälsa med syftet att hjälpa människor att upprätthålla och utveckla hälsa och välbefinnande. Programmet lägger hälsa och välbefinnande i ett större sammanhang som social hållbarhet. Hållbara samhällen börjar i den sociala dimensionen, där hälsa och välbefinnande är centrala delar.

Senast uppdaterad