Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Intervju Aida Hrvat

– Vi som läser utbildningen är socialpedagoger, hälsovetare, sjuksköterskor, beteendevetare och jobbar alla inom olika områden. Det är spännande att man samkör de olika inriktningarna - pedagogik, socialt arbete och vårdvetenskap – så att vi studenter får ta del av varandras tankar. Vi har väldigt givande diskussioner och får ett tvärprofessionellt samarbete. Utbildningen har överträffat mina förväntningar och tillsammans kan vi skapa något nytt, säger Aida.

Aida berättar att studentgruppens diskussioner, utifrån allas skilda erfarenheter och kunskaper, genererar ny kunskap som de sedan kan plocka fram i olika situationer. – Detta utvecklar både oss själva och vårt förhållningssätt och blir inte ”kunskap på burk” - något man bara memorerar för stunden.

Intresset för pedagogiken väcktes under hälsovetarprogrammet

  – Där lärde jag mig att komma bort från den traditionella synen på lärande. Hur man kan jobba med grupper för att få alla att vara delaktiga och att bidra. Inom pedagogiken knyter man idag an till tidigare erfarenheter, det gjorde man inte på samma sätt tidigare. Och man måste förstå syftet med varför jag läser detta för att få meningsfullhet.

Utbildningens fokus på verksamhetsutveckling brinner Aida också för

 – Det är bra att man får med sig ett kritiskt verktyg så att man inte bara levererar. Genom att göra utvärderingar och ta vara på dessa blir det tydligt hur man ska ställa frågor till målgruppen och vems intressen som styr resultatet. Det är ett sätt att ställa sig på de utsattas sida, eftersom detta påverkar vilka insatser som sedan görs för målgruppen. Utvärderingar hamnar så lätt i en byrålåda, men är viktiga för verksamhetsutveckling.

Aida upplever själv att många resurser går till spillo i och med att reflektionstid planeras bort.
– Ofta tar man tag i något först när något gått riktigt illa. I stället kan man hela tiden arbeta med att förbättra verksamheten genom reflektionen.

AIL-inslaget i utbildningen består bland annat av studenternas kontakter med en ”referensorganisation”. Studenten knyts till en referensorganisation för att se hur de jobbar.
– Det handlar inte om någon traditionell praktik. Jag håller just nu på att söka en referensorganisation för att ta del av organisationens verksamhetsutveckling och utvärderingar.

Framtidsplaner?

 – Jag älskar att studera och lära mig nya saker. Det spelar ju så klart in hur arbetsmarknaden ser ut, men efter utbildningen skulle jag kunna tänka mig att forska. Det skulle vara ett sätt att få betalt för det man älskar att göra, säger Aida med ett brett leende.

Senast uppdaterad