Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rebecca läste ett öppet program i beteendevetenskap på Högskolan Väst (dåvarande Högskolan i Trollhättan/Uddevalla) och tog examen i arbets- och organisationspsykologi.

– Mitt intresse och vilja att arbeta med människor i förändring har vuxit fram under årens lopp. Genom mitt samhällsengagemang faller det sig naturligt att arbeta med denna typ av frågor.

 Idag arbetar Rebecca som MST-terapeut (MST är en förkortning av ”multisystemisk terapi”). Hon berättar att det är en amerikansk modell där man jobbar med ungdomar i riskzonen för droger, skolproblematik och kriminalitet.

– Jag jobbar med hela systemet runt ungdomarna som familj, skola och nätverk, säger Rebecca.

Parallellt med arbetet läser hon på halvfart programmet Verksamhetsutveckling i socialt arbete med inriktning mot arbetsintegrerat lärande.
– Jag ville fördjupa mina teoretiska kunskaper inom området. Jag sökte utbildningen på eget initiativ, och på min arbetsplats är man väldigt positiv till att jag läser utbildningen på halvfart. De ger utrymme för mina studier och intresserar sig för vad som händer under utbildningen.Under utbildningen diskuterar vi verksamhetsutveckling och kvalitetsutveckling och jag får jag en fördjupad blick av det jag arbetar med. Ledarskapsfrågor ligger mig också varmt om hjärtat. Det är spännande att utbildningen tangerar även det området.

AIL – ett nytt begrepp

Arbetsintegrerat lärande, AIL, är ett nytt begrepp för Rebecca.
– Men vi pratade mycket om lärande i organisationen när jag läste arbets- och organisationspsykologin. Hur kan man utveckla sin egen och andras kompetens? Hur mycket ligger på individen och hur mycket ska arbetsplatsen bidra med? Vilka faktorer på arbetsplatsen är gynnsamma för kompetensutveckling? De här frågeställningarna är ju lite AIL. 

Referensorganisationer har Rebecca haft ett par olika - Companion Fyrbodal samt Kriminalvården.

– Man kan välja att ha sin nuvarande eller tidigare arbetsplats som referensorganisationen. Men jag kan tycka att det är en fördel att ha en annan arbetsplats, där man har ett utanförperspektiv.

Rent generellt går arbetet med referensorganisationen ut på att ta sig an frågeställningar från utbildningen och få dem prövade i en organisation. Och vi kan ge förslag på hur man ökar delaktighet och inflytande i arbetslivet.

Input och output

Rebecca tycker att utbildningen har ett gediget och bra innehåll.

– Vi läser relevant litteratur, har bra föreläsare och givande reflektioner tillsammans med de andra studenterna. Ibland är vi i helgrupp och ibland i mindre grupper. Utbildningen ger mig ny energi och jag kan dra nytta av kunskaperna i mitt arbete. Förhoppningsvis kommer den också mina klienter, till gagn. Utbildningen ger både input och output.

* LSS: Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

Intervjun gjordes våren 2016.

Senast uppdaterad