Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vem riktar sig programmet till?

- Studenter som har en kandidatexamen i sociologi, med ett intresse för arbetsintegrerat lärande, och som exempelvis vill arbeta med kompetens och verksamhetsutveckling inom arbetslivet. Till exempel:
Yrkesverksamma som vill fördjupa/skaffa sig specialkompetenser inom AIL.
De som vill söka till en forskarutbildning.

Varför ska man specialisera sig inom sociologi med inriktning mot arbetsintegrerat lärande? 

- Sociologi med inriktning mot arbetsintegrerat lärande utgår från studier av människan i det moderna arbetslivet, med särskilt fokus på arbetets organisering, kompetens och verksamhetsutveckling. Studierna sker i nära anslutning till yrkeslivet, vilket bidrar till att teorierna inom fältet relateras till och utgår från den praktiska verksamheten. Viktiga utgångspunkter är även studenternas tidigare erfarenheter och kunskaper.

Vilka unika kunskaper har studenten efter examen?

- Studenter som har läst detta program kommer att stå bättre rustade för att arbeta med organisationsfrågor, kompetens och verksamhetsutveckling och dess konsekvenser för individ och samhälle. Den tydliga kopplingen mellan praktik och teori inom utbildningen bidrar till en ökad förmåga att arbeta med utvärdering och uppföljning av olika verksamheter.

Senast uppdaterad