Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Varför sökte du till magisterprogrammet?

- Det var under sista terminen på min grundutbildning Socialpsykiatrisk vård 180 hp som jag började fundera på att läsa vidare. Under examensarbetet blev jag mer och mer intresserad av forskning som fokuserar på att utveckla verksamheter som rör människor med psykisk ohälsa. Mina lärare tipsade mig om magisterutbildningen som skulle starta här på Högskolan Väst. Det finns inte längre några enkla yrken där en utbildning räcker. Istället sker ett ständigt lärande där information måste bearbetas och reflekteras över, speciellt inom mitt område när det handlar om att arbeta med människor. Tack vare Högskolan Väst profil arbetsintegrerat lärande beslutade jag mig för att söka magisterutbildningen. AIL-koncept bygger på att teoretiska studier integreras med praktisk kunskap hämtad från verkligheten. Tillsammans bildar detta en kunskap som känns väldigt användbar på dagens allt snabbare arbetsmarknad.

Berätta om studierna

- Vissa kurser på programmet läser vi gemensamt med studenter från de andra huvudområdena: socialt arbete, informatik och pedagogik. Gemensamma seminarium kring en frågeställning leder till fler infallsvinklar och en bredare förståelse. Förutom fler perspektiv, ger magisterutbildningen mig möjlighet att fördjupa mig inom vårdvetenskap när jag senare ska skriva en magisteruppsats. Den första kursen behandlade arbete och lärande. En intressant kurs som handlade om synen på arbete och hur yrkeslivet har förändrats i en rasande takt genom teknikens framsteg. Kursen som följde handlade om personcentrerat vårdande där vi fick reflektera kring bemötande, förhållningssätt och hur den professionelle kan se människan ur ett vårdvetenskapligt perspektiv – som en komplex sammansatt helhet.

Hur vill du använda din utbildning i kommande yrkesliv?

- Yrkeslivet kom i raskare takt än väntat. Jag har för närvarande ett studieuppehåll från programmet eftersom jag fick ett vikariat som verksamhetspedagog inom Socialtjänsten i Uddevalla. I mitt arbete har jag som arbetsuppgift att skapa möjligheter till utveckling inom den verksamhet jag befinner mig i. Genom ett personcentrerat arbetssätt arbetar jag för att människor inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska kunna skapa självständighet och delaktighet i samhället. I min yrkesroll har jag nytta av mina praktiska erfarenheter, men har även avsatt tid för att söka efter relevant forskning som kan tillämpas i verksamheten - för att främja ett fortsatt lärande och utveckling.

Vad har du för framtidsplaner?

Efter vikariatet ska jag läsa färdigt programmet. Sedan vill jag arbeta med verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården, eller gå vidare till en forskarutbildning.

 
Intervjun gjordes våren 2014.

Senast uppdaterad