Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.


Vilka kurser ansvarar ni för?

Lena: Jag undervisar främst i de kurser som har en didaktisk prägel. Det betyder att i mina kurser handlar det om hur barn lär sig på fritidshemmen. Många tror att det bara är i skolan man lär sig, men fritidshemmet är också en viktig plats för lärande. Där arbetar man till exempel med att lära sig samarbete och vara en bra kamrat, en viktig del i att förebygga mobbning. Mina kurser handlar också  om hur barnen får en meningsfull fritid, både i och utanför fritidshemmet. En sak som vi tar upp lite extra är IT och media eftersom det tar en stor plats i barns fritid idag.

Fredrik: Jag kommer framförallt att undervisa i de båda didaktiska idrottskurserna. I den ena kursen lär man sig grunderna i att vara idrottslärare. I den andra kursen arbetar man vidare med sitt ledarskap och får en fördjupad förståelse för begrepp inom träning och hälsa.

Berätta om AIL-inslagen i utbildningen 

Lena: I programmet ingår 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Det betyder att utbildningen är förlagd till skolor och fritidshem. Där har varje student en handledare som dels undervisar om arbetet men som också är stöd för studenten när det är dags att själv börja öva sig i att undervisa. Verksamhetsförlagd utbildning är bra eftersom studenten verkligen får prova på yrket.

Fredrik berättar att för många elever är skolans lektioner i idrott och hälsa den enda fysiska aktiviteten under hela veckan. - Det gör ämnet mycket betydelsefullt. Vad som ofta glöms bort är att ämnet också ger kunskaper om till exempel kost, motion, livräddning och hur man kan utveckla sin kropp genom olika rörelser.

-Arbetsmarknaden är god för fritidslärare. Utbildningen ger behörighet att undervisa i skolan i idrott och hälsa upp till årskurs sex, säger Lena.

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen